آخرین مطالب
خصوصیات زنان شاد چیست؟
یافتن لذت زندگی در لحظات و به زبان خودمانی دلخوشی‌های ساده، کلید شادمانی واقعی است. شادی را باید در لحظات جست‌و‌جو کرد. خوشی‌ها را باید در چیزهای ساده یافت.
 عوارض استفاده از کنسروهای نجوشانده
شایع‌ترین عوارض استفاده از کنسروهای نجوشانده: دوبینی، از دست دادن وضوع قبلی تصاویر یا تاری دید، ایجاد مشکل در بلع و تنفس، ضعف و مشکل در خواب از جمله نشانه‌های دیگر استفاده از کنسرو نجوشانده است.