آخرین مطالب
 عوارض استفاده از کنسروهای نجوشانده
شایع‌ترین عوارض استفاده از کنسروهای نجوشانده: دوبینی، از دست دادن وضوع قبلی تصاویر یا تاری دید، ایجاد مشکل در بلع و تنفس، ضعف و مشکل در خواب از جمله نشانه‌های دیگر استفاده از کنسرو نجوشانده است.