آرایش با مداد سفید و نقش آن در آرایش چشم

آرایش با مداد سفید و نقش آن در آرایش چشم

شاید کاربرد مدادسفید در آرایش همیشگی و معمولی زیاد اساسی به نظر نیاید اما زمانی که بخواهیم میکاپ و آرایشی تمیز، کامل و حرفه ای داشته باشیم خواهیم دید که کارایی قابل توجهی خواهد داشت.

برای زیباترشدن چشمانتان و همچنین درشت نشان دادن آنها از مداد سفید درون چشم استفاده کنید تا هم به انها جلوه زیبایی ببخشید و هم زیبایی انها را دو چندان کنید. شاید کاربرد مدادسفید در آرایش همیشگی و معمولی زیاد اساسی به نظر نیاید اما زمانی که بخواهیم میکاپ و آرایشی تمیز، کامل و حرفه ای داشته باشیم خواهیم دید که کارایی قابل توجهی خواهد داشت.


چه کسانی و چه زمانی از مداد سفید باید استفاده کنند؟

۱- خانمهایی که چشمهایی معمولی و بدون حالت خاصی دارند می توانند با کشیدن خط چشم سفید تنها داخل چشم و البته با خط چشمی مشکی در زیر آن به چشمها حالت دهند.

۲- چشمهای رنگی که با مداد قهوه ای در زیر چشم میکاپ می شوند همراه با کمی ریمل

۳- برطرف کردن پف پشت چشم با کشیدن خطی هم پشت پلک و هم زیر چشم

۴- بین خط چشمهای باز بالا و پایین در آرایش و میکاپهای حرفه ای

۵- پوستهای گندمی با چشمهای روشن که با آرایشی بژ و خط چشمی سفید داخل چشم بسیار جذابتر خواهند شد

۶- تمیز کردن داخل چشمها زمانی که بعد از میکاپ خورده های ریمل یا رنگهایی از سایه داخل چشم را نامنظم جلوه می دهند.

چند نکته درباره آرایش کردن با مداد سفید:

خانم هایی که چشمهایی بسیار درشت و گرد دارند هرگز از مداد سفید بخصوص داخل چشم استفاده نکنند زیرا هر چند آرایش چشم زیبایی هم داشته باشند آنها را بزرگتر و بدفرم خواهد کرد.که اگر داخل این چشم مدادسیاه کشیده می شد بسیار زیباتر و جذابتر بود.
مداد سفید بدون ریمل چشمها را بی روح خواهد کرد بنابراین بدون ریمل استفاده نشود.
مداد سفید با سایه های دودی خاکستری بسیار زیبا خواهد بود.