آموزش ساخت عروسک با لباسهای پارچه ای

 آموزش ساخت عروسک با لباسهای پارچه ای

ساخت عروسک با لباسهای پارچه ای

عروسک دختر

رنگ خمیر: رنگ بدن

صورت

1-خمیری به اندازه یک نارنگی جدا کرده و به شکل اشک طراحی کنید. دقت کنید که سطح اشک هیچگونه ترک یا شیاری نداشته باشد.

2-سر تیز اشک را داخل بینی قالب فرو و به یک باره به خمیر فشار داده تا تمام سطح قالب از خمیر پر شود.

3-خمیر صورت را به قسمت گردن هم بکشید.

4-ابزار شماره 11 را داخل گردن کرده و تا نیمه های صورت آن را ادامه دهید. (بدون ابزار هم می توان خمیر را از قالب جدا کرد.)

5-ابزار را بالا کشیده تا خمیر از داخل صورت جدا شود.

 

 

  -انگشتها را چرب کرده و چانه صورت را کمی باریک کنید.

7-گونه های چهره را کمی به سمت بالا کشیده و برجسته نمایید.

8-چشمهای عروسک را داخل حدقه فرو کنید.

9-دو تکه خمیر به شکل فتیله طراحی کرده ، بالا و پایین چشم را پوشش دهید. (پلک) سعی نمایید خمیرها کاملاً محو صورت شوند.

10- ساقه ای داخل سر کرده و بگذارید خشک شود.

11- پشت سر را با خمیر طراحی کرده و بگذارید خشک شود.

12- از مژه های مصنوعی استفاده کرده در حد لزوم آن را چیده و داخل پلک جای دهید(با چسب چوب) این مرحله می تواند پس از آرایش چهره در آخرین مرجله عروسک هم انجام گیرد.

بدن

1-گلوله بزرگی از خمیر را به شکل لوله طراحی کرده ، با کف دست یا زیر پایه پهن کنید.

 

-قسمت سرشانه را کمی شیب دار طراحی نمایید.

دستها

1-یک جفت ساقه به بلندی 18 سانتیمتر قطع کنید.

 

2-توسط خمیر ساقه ها را پوشش دهید به صورتی که 5 سانتیمتر از بالا و یک سانتیمتر از پایین آن بدون خمیر باشد.

انگشتها

1-گلوله خمیری به قطر 5/2 سانتیمتر جدا و به فرم اشک آن را طراحی کنید.

2-قسمت گرد اشک را با زیر پایه طراحی کنید.

3-با استفاده از قیچی و تصاویر آموزشی ، انگشتها را طراحی کنید.

4-با مغزی خودکار بیک، سرانگشتها فشار آورده تا طرح ناخن به خود بگیرد.

 

5-حالت مورد نظر را به انگشتها داده و اجازه دهید نیمه خشک شود.

6-مچ را داخل سیم روکش کرده فرو کنید.

7-با خمیر، ماهیچه و آرنج دست را طراحی نمایید.

پاها

یک جفت سیم (مسوار) به بلندی 42 سانتیمتر قطع کرده و با خمیر آنها را پوشش دهید. 5-4 سانت از بالا و 1 سانتیمتر از پایین بدون خمیر باقی بماند.

کفش یا پنجه پا

کفش

1-خمیری به قطر 3 سانتیمتر را به فرم اشک طراحی کنید.

2-اشک را دولا کرده و از قسمت خم، پاشنه کفش را فرم دهید.

3-در صورتی که عروسک بدون کفش خواستید ، پا رابدون پاشنه آماده کنید.

 

4-سر پنجه را کمی پهن کنید.

5-قسمت آماده شده را نیمه خشک کرده و داخل ساق پا فرو کنید.

6-با خمیر قسمت پایین را به ساق محو و در صورت دلخواه فرم ماهیچه و زانو را روی آن پیاده نمایید. (درصورتی که لباس عروسک کوتاه بود. فرم دهی ماهیچه زیر زانو و زانو حتماً انجام گیرد.)

مونتاژ

1-ساقه گردن را داخل تنه عروسک نمایید.

2-توسط خمیر، محل اتصال گردن و بدن را صاف و یکنواخت کنید.( حالت سر به طرف بالا - چپ یا راست به میل شما می باشد) سپس بگذارید خشک شود.

3-پاها و دستها را در جای خود فرو کنید.

4-با مقداری خمیر محل اتصال هر قسمت را محو و بگذارید خشک شود.

5-چنانکه عروسکی با یقه باز خواستید، حتماً قسمت وصل دست به تنه را کاملاً ترمیم و زیبا نمایید.

6-توسط پشم شیشه یا پنبه نقاطی که در اندام دارای برجستگی می باشد را پوشش دهید (سینه- باسن- ران - بازو)

 

7-با استفاده از چسب چوب و نخ بهتر می توان پوشش را ثابت نمود.

8-با پارچه سفید ، شلوار دوخته و قسمت های برجسته شده را مخفی نمایید.

9-عمل پوشش پنبه ها را برای قسمت های دیگر هم اجرا کنید.

نقاشی صورت

با استفاده از قلم موی ظریف و آبرنگ این کار را انجام دهید.

مو

از موهای مصنوعی ظریف و آبرنگ این کار را انجام دهید.

طریقه ایستادن عروسک روی صفحه چوبی

1-صفحه چوبی در اندازه 20*15 سانتیمتر برش دهید (ضخامت چوب 2 تا 5/1 سانتیمتر )

2-میل گردی به ضخامت 1 سانتیمتر و به طول بلندی کف پا تا کمر ببرید.

3-انتهای میل گرد را به صفحه فلزی جوش دهید.

 

 

4-دو سوراخ طرفین صفحه ایجاد کنید.

5-توسط پیچ صفحه فلزی را به صفحه چوبی وصل نمایید.

6-ساقه ای دور کمر عروسک حلقه کنید.

7-میل گرد را داخل حلقه کمر نمایید.