آموزش ساخت مجسمه عروسکی رقص ابی

آموزش ساخت مجسمه عروسکی رقص ابی

آموزش ساخت مجسمه عروسکی رقص ابی را در این قسمت آموزش میدهیم امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد

تمامی اجزاء بدن از جمله صورت، دستها، پا و اندام را مطابق با آموزش های کلی مجسمه آماده کنید.

1- سیم گردن را داخل بدن نموده و با خمیر محو کنید.

2- سیم دستها را در دو طرف بدن جای داده و به آن حالت دهید.

3- با خمیر محل اتصال را محو و بگذارید خشک شود.

4- پاها را همانند دستها نصب کنید.

5- خمیر پیراهن را آبی روشن کنید. دو مستطیل با مشخصات داده شده پهن کرده و دور پاهای عروسک بپیچید.

6- قسمت بالاتنه را پوشش دهید.

تذکر: خمیر لباس را کمی سفت تر و به نازکی 2 میلیمتر پهن کنید.

مو

خمیر را خردلی روشن کره و به صورت رشته در آورید. سطح آن را ساطوری و روی سر ثابت نمایید. این روش را ادامه داده تا کاملاً پوشش شود.

رنگ آمیزی

با رنگ روغن آبی تیره، سطح لباس را تیره کنید. با پنبه آغشته به پودر صدف روی لباس بکشید. رنگ روغن قهوه ای را روی موها زده و با پارچه اضافه آن را بگیرید.