آموزش عروسک نگهبان قلک

آموزش عروسک  نگهبان قلک

آموزش عروسک نگهبان قلک را در این قسمت آموزش ببینید

رنگ لباس: بنفش مایل به قرمز

رنگ پاپیون : بنفش نیلی

1- اجزای بدن شامل صورت، گردن و بدن را روی هم سوار و بگذارید خشک شود.

2- دستها را آماده و داخل آستین هایی که با سمبه گود کرده اید فرو ببرید.

3- لباس عروسک را طبق تصویر آماده و به بدن متصل کنید و آنگاه آستین ها را وصل نمایید.

4- کفش ها را تهیه کرده و پاها را داخل آن فرو و به زیر لباس وصل کنید.

5- عروسک را روی محل مورد نظر نشانده تا به همان حالت خشک شود.

6- پاپیون پشت را نصب نمایید.

7- موها از دو مستطیل که شیار زده باشد تهیه و به دو طرف سر وصل می شود.

8- نقوش صورت توسطروان نویس کشیده شده است.

گربه

از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

گوشها را آماده و خشک نمایید . سپس سر را تهیه کرده و گوشها را در بالای آن ثابت بگذارید خشک شود.

چشم ها را با مهره یا روان نویس بکشید.

گونه ها و پوزه را طراحی و بچسبانید.

دو عدد دست و پا برای گربه تهیه و زیر بدنه ای که قبلاً آماده کرده اید بچسبانید. سر را روی بدن ثابت نمایید. غلاده و پاپیون گربه را ساخته و دور گردن متصل کنید.