ساخت مجسمه عروسک خانه سگها

ساخت مجسمه عروسک  خانه سگها

ساخت مجسمه عروسک خانه سگها را اماده کردیم امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد

خانه

1- با ابعاد داده شده توسط اسفنج خانه را برش بزنید. محل (داخل ) نشستن سگ را گوش کنید.

2- اسفنج را شسته و چسب چوب بمالید و خشک نمایید.

3- گودی را با ورقه ای از خمیر روکش کنید.

4- هر وجه از کلبه را جداگانه با خمیر پهن شده پوشش دهید.

5- با استفاده از چاقو یا ابزار شماره 2 خطوط و الوارهای چوب را ساطوری کنید.

6- با سر ابزار 11 سوراخ های دور خانه را ایجاد کنید(جای میخ)

7- سقف خانه را دو ورقه از خمیر به ضخامت 5/0 سانتیمتر پوشش دهید.

8- طرح الوارها و ساطوری کردن را همانند دیواره اجرا نمایید.

9- دودکش: گلوله خمیری به شکل مکعب مستطیل طراحی کنید.

10- قسمت پایین دودکش را با توجه به شیب سقف برش زده و بچسبانید.

11- داخل دودکش را گود کرده تا جای بدنه سگ خالی شود.

 

زمین چمن

1- خمیر سبز را به ضخامت نیم سانتیمتر پهن کنید.

2- تخته نئوپانی به قطر 30 سانتیمتر آماده و سطح آن را چسب چوب بزنید.

3- خمیر را روی آن انداخته و اضافه آن را برش دهید.

4- مقداری خمیر شل در جاهای مختلف چسبانیده و با سر تیز ابزار 11 آن را ابزار بزنید.

5- خانه آماده شده را با چسب روی آن نصب کنید.

6- با گواش سبز یا رنگ روغن سطح چمن را رنگ نمایید.

سگ ها

با توجه به تصاویر آموزشی براحتی میتوان سگ ماده را تهیه کرد. دو نمونه از توله ها را آماده نموده که در تصویرها مشاهده می فرمایید. بقیه را با توجه به عکس اصلی و آموزشی به راحتی میتوان تهیه و روی صفحه چمن مونتاژ نمود.

نکته: خمیر سگ ها سفید می باشد که این کار را با اضافه نمودن رنگ روغن سفید به خمیر انجام دهید.

خالهای روی بدن توسط گلوله های خمیر مشکی که با زیر پایه مبلی پهن شده اند انجام می گیرد.