ساخت مجسمه عروسک ساعت دختر و پسر

ساخت مجسمه عروسک ساعت دختر و پسر

ساخت مجسمه عروسک ساعت دختر و پسر را اموزش ببینید

صفحه ساعت

دایره ای به قطر 13 سانتیمتر از خمیر زرد برش دهید (قطر خمیر 1 سانتیمتر )

2- مرکز دایره را سوراخ و اداده 1 تا 12 را با دایره های قرمز خمیری مشخص کنید.

3- پس از خشک شدن صفحه و مونتاژ ، پشت آن را موتور نصب نموده تا قابل استفاده برای منزل و اتاق بچه شما باشد.

 

دخترک

ابتدا از ساخت سر شروع نموده تا به مرحله پا و کفش برسید. موها را نصب نمایید . اجزاء بدن را مونتاژ کرده و اجازه دهید خشک شود.

پسرک

مطابق با تصویر آموزشی ساخت عروسک را از بالا به پایین آغاز کنیدو موها را در آخرین مرحله آماده و بچسبانید. پس از مونتاژ عروسک را با پای باز خشک کنید

مونتاژ نهایی

1- خمیر قهوه ای روشن را به صورت تنه درخت برش زده و روی آن را شیار بزنید.

2- مقداری خمیر قهوه ای را شبیه به کنده درخت طراحی و بگذارید خشک شود.

3- مرحله اول را روی دوم ثابت و پس از خشک شدن با رنگ روغن قهوه ای تیره و تربانتین یا گواش قهوه ای سطح کار را رنگ کنید.

4- مقداری خمیر سبز را ضخیم پهن و با سنگ پا روی آن فشار بیاورید.

5- وسیله بازی را روی آن ثابت و دختر و پسر را در جای خود نصب نمایید.

6- صفحه ساعت را داخل چمن ها بچسبانید.

7- با مقداری گل فضای کار را زیباتر کنید.