ساخت مجسمه عروسکی فرشته های رویا

ساخت مجسمه عروسکی فرشته های رویا

آموزش ساخت مجسمه عروسکی فرشته های رویا

رنگ خمیر: رنگ بدن

1- سر: گلوله ای از خمیر را به فرم اشک طراحی کنید. سرتیز آن را داخل بینی قالب کرده و بقیه خمیر را به یک باره فشار دهید.

2- سر را از داخل قالب جدا کرده و اجزاء صورت را به دلخواه دست کاری کنید.

3- پس از خشک شدن ، پشت سر و گردن را طراحی نمایید.

4- یک سیم داخل گردن کرده و اجازه دهید خشک شود.

 

دستها و پاها

با مقداری خمیر دستها و پاها را متناسب با تصویرهای آموزشی آماده نمایید.

 

بدن

1- خمیر را به صورت مربع مستطیل طراحی و نیمه خشک کنید.

2- قسمت سینه و شکم را کمی برجسته کنید.

 

مونتاژ

1- دستها را بالای بدن وصل و محل اتصال را خوب محو کنید.

2- ساقه گردن را داخل بدن نموده و با خمیر اتصال دهید.

3- پاها را در قسمت پایین بدن نصب نمایید.