آموزش تابلوی فروشگاه میوه فروشی

آموزش تابلوی  فروشگاه میوه فروشی

آموزش تابلوی عروسک فروشگاه میوه فروشی

رنگ خمیر: زرد، نارنجی ، سبز، سفید ، صورتی ، بدن ، قرمز، آبی ، خردلی

تمامی میوه ها را مانند عکس آماده و خشک کنید.

قفسه های فروشگاه را روی فیبر سفید به صورت خیس نصب نماید. میوه ها را درون جعبه و گونی های خمیری که قبلاً آماده کره اید ثابت و داخل قفسه ها بچسبانید.

 

دختر

سر : گلوله 5/2 سانتیمتری از خمیر رنگ بدن جدا کنید. چشمها را با مروارید مشکی مشخص نمایید. موها را توسط سر خرد کن آماده کرده و روی سر بچسبانید.

 

قفسه

1- خمیر گلبهی یا صوتری را به شکل مخروط طراحی کنید.

2- پیش بند را با رنگ آبی طراحی نمایید.

3- دامن عروسک را برش زده و با سر پهن ابزار 11 بدون خط کمی آن را موج دار کنید.

4- پایین دامن را رولت خیاطی بکشید.

5- سر را روی تنه نصب کنید.

6- دستها را مطابق با تصویر آماده کرده و به دو طرف عروسک وصل نمایید.

7- دامن را به تنه متصل و پاها را پس از ساخت به زیر دامن بچسبانید. پیش بند عروسک را به جلو ثابت نمایید.

 

رنگ آمیزی

کف قاب را با رنگ روغن قهوه ای و قفسه را با رنگ روغن سبز نقاشی کنید.

 

روز پر کار

 

خانه : مطابق با تصویر، خانه را کف فیبر سفید آماده نمایید.

فرقون: مطابق با عکس فرقون را ساخته و پس از خشک شدن آن را با زرد آلوهای کوچک پر کنید.

سگ : بدن ، سر ، پوزه، گوش را مطبق با تصویر آموزشی آماده و روی هم بچسبانید.

پسر: با توجه به اجزای ساخته شده آموزشی، عروسک را آماده داخل قاب نصب کنید.

رنگ آمیزی: با خمیر آبی دو تکه ابر داخل آسمان بچسبانید. با رنگ روغن آبی آسمان و با رنگ روغن سبز زمین را رنگ آمیزی کنید.

با رنگ قهوه ای سقف خانه و دیواره را نقاشی کنید.