کنترل سلامت روانی در زمان بارداری برای پیشگیری از خودکشی

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد خودکشی یکی از عوامل مهم مرگ‌ومیر در بین زنان باردار و زنانی است که به تازگی این دوران را پشت سر گذاشته‌اند.

 ظهور و بروز برخی مشکلات مرتبط با سلامت روان همچون افسردگی، اضطراب و تفکر خودکشی در دوران بارداری امری ثابت‌شده است.

بر اساس گزارش ساینس‌دیلی، تغییر در سطح ترشح برخی هورمون‌ها در هنگام بارداری منجر به آسیب‌پذیرشدن برخی از زنان در برابر مشکلات روانی اعلام شده است.

متخصصان کانادایی در فاصله سال‌های 1994 تا 2008، با بررسی تعدادی از زنان باردار دریافتند پنج درصد از موارد فوتی‌ها در دوران بارداری یا یک سال پس از وضع حمل به دلیل خودکشی بوده‌ است.

طبق این گزارش، به گفته این متخصصان نتایج بررسی‌های آنها تاکید کننده اهمیت بسیار کنترل دقیق سلامت و بهداشت روانی در زنان باردار و همچنین زنانی است که به تازگی وضع حمل کرده‌اند.