آموزش ساخت گل آنمون Anemon

آموزش ساخت گل  آنمون    Anemon

آموزش ساخت گل آنمون Anemon

شيوه ساخت

1- الگوي هر كدام سه عدد جهت ساخت يك گل روي فوم سفيد برش بزنيد .

دانلود الگو

2- انتهاي گلبرگ را به رنگ سبز تيره و لبه گلبرگ را به رنگ سبز روشن رنگ آميزي كنيد .

3- گلبرگ را در تماس با كف اتو قرار داده تا كاملاً گرم شود سپس آن را در عرض گلبرگ از يك طرف به سمت طرف ديگر چين داده و كروشه كنيد . گلبرگ را به سمت پايين فرم داده و انتهاي گلبرگ را نيز كاملاً چين دهيد .

4- يك عدد كاج كوچك را با تكه اي خمير به سر سيم آفتابگردان بچسبانيدو اجازه دهيد تا خشك شود .

5- سه عدد از گلبرگهاي شماره (34) را در سه طرف كاج با چسب گرم بچسبانيد . (اين گل را مي توانيد در سه رديف يا چهار رديف نيز كامل كنيد. )

6- تعدادي گل و برگ در طول يك شاخه قرار داده و يا از شاخه هاي تك گل مي توانيد جهت زيبا سازي انواع گل آرائي هاي مختلف استفاده كنيد.