آموزش ساخت گل شقایق شیشه ای Glass Poppy

آموزش ساخت گل شقایق شیشه ای  Glass Poppy

آموزش ساخت گل شقایق شیشه ای Glass Poppy

شيوه ساخت

1- از الگوي شماره (106) سه عدد و از الگوي شمراه (107) شش عدد روي فوم سفيد برش بزنيد .

2- با ابر قسمتي از الگو را به رنگ نارنجي , قمستي را به رنگ قرمز و قسمتي را به رنگ قهوه اي به صورتي رنگ آميزي كنيد كه رنگها رد هم ادغام شده و به صورت ابر وبادي رنگها داخل هم شوند.

3- انتهاي هر گلبرگ را كمي سايه سبز بزنيد .

4- گلبرگها را گرم كرده و با دست از يك طرف شروع به چين دادن كنيد . گلبرگ را كروشه كرده و لبه گلبرگ را رو به سمت خارج كمي متمايل كنيد.

5- گل خشك خشخاش را با تكه اي خمير به سيم خمير وصل كنيد, سپس سه گلبرگ از الگوي شماره (106) را به دور آن بچسبانيدو شش گلبرگ بعدي از الگوي شماره(107) را ما بين گلبرگهاي رديف قبل قرار دهيد.

6- روي گلبرگها را با قلم مو كاملاً آغشته به چسب چوب كرده سپس خرده شيشه ها را روي آن بپاشيد و اجازه دهيد تا كاملاً خشك شود.

7- ساقه را روكش كرده و در طول ساقه تعدادي برگ قرار دهيد.

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید