آموزش گل بلندر سنبل کروشه Hyacinth

آموزش گل بلندر سنبل کروشه   Hyacinth

آموزش گل بلندر سنبل کروشه Hyacinth

شيوه ساخت

1- از الگوي شماره (116) شش عدد جهت هر شكوفه و صد و بيست عدد جهت هر شاخه گل بش بزنيد .

2- تكه اي كوچك ابر را آغشته به رنگ بنفش كرده و لبه گلبرگ را سايه بنفش بزنيد(به صورتي كه لبه گلبرگ كمي تيره تر از قسمت پايين گلبرگ رنگ آميزي شود ) .

3- گلبرگها را يكي يكي به كف اتو چسبانيده تا گرم شود فوراً داخل دست آن را پليسه كنيد و كمي آن را قوس دهيد.

4- مقداري پرچم را با نخ به سيم شماره پنج متصل كرده ساقه را با نوار گاترين روكش كنيد .

5- سه گلبرگ را به دور پرچم با نخ ببنديد و سه گلبرگ بعدي را بين گلبرگهاي رديف قبلي قرار دهيد و با نخ آن را محكم كنيد سپس ساقه را مجدداً روكش كنيد .

6- شكوفه ها را روي ساقه كنار هم قرار داده و تعدادي برگ در پائين ساقه قرار دهيد .

برای دانلود الگوها کلیک کنید