آموزش گل رز کروشه سوخته Burnt

آموزش گل رز کروشه سوخته   Burnt

آموزش گل رز کروشه سوخته Burnt

شيوه ساخت

1-ازالگوي شماره (52) شش عدد و از الگوي شماره (53) دوازده عدد روي فوم سرمه اي برش بزنيد.

2- لبه هر گلبرگ را سايه اي تيره تر از رنگ فوم به رنگ سرمه اي بزنيد .

3- گلبرگ را در تماس با اتو قرار داده و كاملاً گرم كنيد. آن را روي فوم قرار دهيدو با سمبه داخل آن را كاملاً گود كنيد .

4- گلبرگ را در تماس با اتو قرار داده و كاملاً گرم كنيدروي فوم قرار دهيد و با سمبه داخل آن را كاملاً گود كنيد .

5- گلبرگ را در تماس با اتو قرار داده و كاملاً گرم كنيد روي فوم قرار دهيدو با سمبه داخل آن را كاملاً گود كنيد.

6- لبه گلبرگ را گرم كرده دور جسم لوله اي شكلي بپيچيد و بلافاصله دو طرف آن را به سمت يكديگر بفشاريد تا لبه گلبرگ لوله شده و چين بخورد بدين ترتيب دو طرف بالاي گلبرگ را اتو بزنيد .

7- شش گلبرگ داخلي را كاملاً گود كنيد سپس دو طرف آن را به سمت يكديگر از داخل لوله كنيد.

8- تكه اي خمير گل چيني را به صورت مخروطي شكل دهيد و به رأس سيم ساقه رز با چسب چوب نصب كنيد گلبرگها را به صورتي كه با يكديگر همپوشاني داشته باشد به دور مخروط قرار داده و با چسب آلفا به فرم غنچه حالت دهيد . سه گلبرگ ما بين گلبرگهاي رديف قبل قرار گرفته و گلبرگهاي بعدي را در سه رديف شش تايي به دور غنچه ايجاد شده وارد كنيد.


9- از الگوي شماره (42) روي فوم سبز برش زده لبه گلبرگها را سايه قرمز زده پس از گرم شدن با اتو روي ابر گذاشته وسط آن را با سمبه كاملاً گود كنيد و با چسب به زير گل بچسبانيد .

10- براي ضخيم شدن ساقه از شيلنگ كولر استفاده كنيدو تعدادي برگ نيز در طول ساقه قرار دهيد تا ساقه زيبائي ايجاد شود .

برای دانلود الگوها کلیک کنید