آموزش گل بلندر رز باکارا Baccarat Rose

آموزش گل بلندر رز باکارا     Baccarat  Rose

آموزش گل بلندر رز باکارا Baccarat Rose

وسايل مورد نياز

ورقه فوم به رنگ صورتي كمرنگ

رنگ روغن صورتي و قرمز

خمير گل چيني

شيوه ساخت

1- از الگوي شماره (40) چهار عددو از الگوي شماره (41) شانزده عدد روي فوم صورتي برش بزنيد .

2- با تكه اي ابر سايه ملايمي از رنگ صورتي روي لبه گلبرگ ايجاد كنيدفقط يكي از گلبرگها را سايه تند زده و در مركز گل قرار دهيد.

3- گلبرگ را گرم كرده كف دست چپ قرار دهيدو با شصت دست راست وسط آن را كاملاً گود كنيد .

4- لبه گلبرگ را گرم كرده و بادست به سمت بيرون لوله كرده و حالت دهيد. دو سمت بالاي گلبرگ بدين صورت حالت مي گيرد.

5- تكه اي خمير گل چيني را به صورت مخروط آماده كرده و به رأس ساقه بچسبانيد . يك گلبرگ تيره را دور مخروط آماده بپيچيدبه صورتي كه خمير در وسط گلبرگ ديده نشود.

6- سه گلبرگ را به صورتي در رديف اول قرار دهيد كه هر گلبرگ با گلبرگ بعدي همپوشاني داشته باشد (پيچيدن شيوة معمول گل رز).

7- در رديف دوم, چهار گلبرگ قرار دهيد و رديف سوم شش گلبرگ و رديف آخر را نيز با شش گلبرگ ببنديد .


8- جهت نصب گلبرگها كمي چسب به انتهاي هر گلبرگ زده و به مجموعة فوق اضافه مي كنيم .

9- كاسبرگ را طبق الگوي شماره (42) آماده كرده پس از گرم شدن توسط اتو روي ابر قرار دهيد و با سمبه داخل آن را گود كنيدو با چسب به زير گل بچسبانيد .

10- ساقه را داخل سي سانتي متر از لوله آب كولر فرو برده انتهاي آن را با چسب قطره اي به زير كاسبرگ بچسبانيد و دو دسته سه تايي برگ در طول ساقه اضافه كنيد

 

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید