آموزش گل بلندر رز کلاسیک classic Rose

آموزش گل بلندر  رز کلاسیک   classic Rose

آموزش گل بلندر رز کلاسیک classic Rose

وسايل مورد نياز :

فوم به رنگ سفيد و سبز

سيم ساقه رز

رنگ روغن زرد ، قرمز و قهوه اي يا قرمز به تنهايي

خمير گل چيني

شيوه ساخت :

1- الگوي شماره (10) روي فوم سبز جهت هر گل يك عدد برش بزنيد لبه كاسبرگ را كمي سايه قرمززده با اتو آن را گرم كرده روي ابر گذاشته وسط آن را با سمبه كاملاً گود كنيد .

2- الگوي شماره (11) و (12) و (13) و (14) و (15) و( 16) از هر كدام يك عدد و از الگوي شماره (11) دو عدد برش زده قسمت مركزيو انتهايي هر الگو را كاملاً به رنگ زرد رنگ آميزي كرده سپس لبه گلبرگها را ساهي گلبهي (قهوه اي كمي + قرمز ) بزنيد .

3- يك گلبرگ از پنج گلبرگ هر الگو را به ديواره اتو قرار داده كاملاً گرم كنيد سپس باسمبه وسط آن را گود كنيد . سه قسمت از لبة بيروني گلبرگ راسه بار گرم كرده وبا دست به سمت بيروني حالت دهيد تا فرم گلبرگ رز روي آن ايجاد شود .

4- پنج گلبرگ را داخل دست جمع كرده وسط آن را به ديواره اتو گرم كرده روي ابر با سمبه آن را گود كنيد .

5- الگوي شماره (11) را رنگ زده داخل هرگلبرگ را با سمبه اتو زده كه حالت پيمانه اي ايجاد شود . تكه اي خمير به صورت مخروطي حالت داده وداخل سيم ساقه فرو كنيد گلبرگهاي الگوي شماره (11) را چسب زده ويكي يكي به مخروط ايجاد شده بچسبانيد تا فرم غنچه ايجاد شود .

6- الگوي بعدي از شماره (12) را به زير غنچه ايجاد شده وارد كرده زير غنچه را چسب زده و گلبرگها را به صورت كمي باز به دور غنچه قرار دهيد و با چسب محكم كنيد .

7- الگوهاي بعدي را يكي يكي به زير گل وارد كرده فرم مناسب ايجاد كرده وبا چسب محكم كنيد و در انتها كاسبرگ راطبق الگوي شماره (10) به زير گل وارد كرده به صورتي كه لبه كاسبرگ به سمت پايين باشد به زير گل بچسبانيد .

8- ساقه را روكش كرده و در طول ساقه تعدادي برگ قرار دهيد

برای دانلود الگوها کلیک کنید