آموزش گل بلندر کاردینال cardinal

آموزش گل بلندر کاردینال  cardinal

آموزش گل بلندر کاردینال cardinal

وسايل مورد نياز :

فوم سفيد

رنگ روغن قهوه اي وقرمز

چند عدد برگ سبز بلندر

 

شيوه ساخت :

1- الگوي شماره (13) سه عدد و الگوي شماره (14)و ( 15) و(16) از هر كدام يك عدد روي فوم سفيد برش بزنيد .

2- دور گلبرگهاي الگوي شماره (14) و ( 15) و (16) با تكه اي ابرسايه اي ملايم روي لبه هاي گلبرگ ايجاد كنيد .

3- وسط الگوي شماره (13) را زرشكي كمرنگ و گلبرگهاي وسط آن را زرشكي پر رنگ رنگ آميزي كندي ، سپس تمام الگوها را پودر تالك بزنيد .

4- لبه گلبرگهاي الگوي شماره (14) و (15) و (16) را با دست لق كنيد و هر گلبرگ را با سمبه كمي گود كنيد ، سپس تمام گلبرگهاي يك الگو را دردست گرفته و وسط آن رابه اتو چسبانده تا گرم شود ، آنگاه روي ابر قرار داده و با سمبه آن را گود كنيد، وسط الگوي رديف آخر كمتر گود شده هر چه به سمت وسط گل نزديك مي شويد وسط الگو را زيادتر گود كنيد تا گلبرگها جمع شود .

5- گلبرگهاي الگوي شماره (13) را يكي يكي به اتو نزديك كرده تا گرم شود بلافاصله روي ابرقرارداده و با لبة كارد وسط هر گلبرگ خط بكشيد تا وسط گلبرگ خط ايجاد شده و به سمت داخل متمايل شود .

6- چند عدد پرچم گيلاسي را به رنگ زرشكي رنگ آميزي كرده به سيم ساقه آفتابگردان ببنديد ، سپس با چسب سه عدد الگوي شماره (13) را يكي يكي به زير پرچم بچسبانيد و با دست آن را به سمت بالا متمايل كنيد .

7- گلبرگ شماره (14) را زير گلبرگهاي نصب شده قرار دهيد و با چسب محكم كنيد ، سپس دو گلبرگ بعدي را نيز به همين ترتيب زير گلبرگهاي ماقبل بچسبانيد . در صورتيكه بخواهيد حالت كروشه اي دراين گل ايجادكنيد گلبرگهاي الگوي شماره (14) و (15) و (16) را به صورت كروشه با دست چين داده و انتهاي هر گلبرگ را به سمت خارج متمايل كنيد

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید