آموزش گل بلندر لیسیانتوس lisiathus

آموزش گل بلندر لیسیانتوس lisiathus

آموزش گل بلندر لیسیانتوس lisiathus

وسايل مورد نياز :

فوم سفيد و سبز

پرچم گل به رنگ بنفش

رنگ روغن بنفش

سيم ساقه رز


شيوه ساخت :

اين گل به رنگهاي سفيد ،بنفش و صورتي بسيار زيبا مي باشد .

1- از الگوي شماره (31) جهت عنچه يك عدد و از الگوي شماره (32) و (33) جهت دو سايز گل از هر كدام يك عدد برش بزنيد .

2- مركز گلبرگها را سايه سبز كاهوئي و لبه گلبرگها را سايه بنفش بزنيد .

3- هر گلبرگ را گرم كرده و وسط آن را با سمبه بزرگ گود كنيد لبه گلبرگها را مجدداً گرم كرده و با سمبه كوچك از پشت كمي گود كنيد وبا دست حالت دهيد ( جاي اتو به شكل بيضي داخل الگونشان داده شده ).

4- گلبرگها را (قسمت فلش خورده ) چسب قطره اي يا چسب گرم زده روي گلبرگ كناري آورده و تقريباً به وسط گلبرك بعدي بجسبانيد ، بدين ترتيب پنج گلبرگ به هم چسبيده شود .

6- تعدادي پرچم را به سيم بسته و از وسط گل وارد كرده و با چسب محكم كنيد در طول ساقه دو الي چهار گل قرار داده و تعدادي برگ نيز اضافه كنيد .

7- جهت ايجاد غنچه ازالگوي شماره (31) سه گلبرگ را روي هم آورده و بهم بچسبانيد تا حالب بسته گل ايجاد شود .

8- تعدادي خمير گل چيني را به صورت غنچة مارپيچي حالت داده و كاسبرگ هاي سوزني و كشيده زده و به تعداد 12 عدد در طول ساقه قرار دهيد .

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید