آموزش گل بلندر ارکیده کاته لیا Cattleya

آموزش گل بلندر ارکیده کاته لیا   Cattleya

آموزش گل بلندر ارکیده کاته لیا Cattleya

وسايل مورد نياز

فوم سفيد

رنگ روغن ليموئي ـ قرمزـ قهوه اي

سيم شماره 5 سيم ساقه رز

خمير گل چيني سبز شيوه ساخت

اين گل به رنگهاي سفيد, صورتي , ليموئي در طبيعت ديده مي شود

شيوه ساخت

1- از الگوي شماره (59) يك عد و شماره (60) دو عدد و شماره (61) يك عدد و شماره (62) دو عدد و شماره (63) يك عدد روي فوم سفيد برش زده تا يك گل آماده شود و جهت ساخت شاخه گل سه عدد گل در نظر مي گيريم .

2- قسمت پايين هر گلبرگ را سايه ليموئي كمرنگك و بالاي گلبرگها را سايه (قرمز + كمي قهوه اي ) گلبهي بزنيد .

3- گلبرگ شماره (59) كه گلبرگ مياني گل را تشكيل مي دهد ابتدا به شيوه كروشه كردن اتو بزنيد سپس لبه بيروني گلبرگ را لق كنيد .

4- گلبرگهاي شماره (60) كه دوطرف گلبرگ شماره (59) قرار مي گيرد ابتدا كروشه كرده سپس لبه بيروني گلبرگ را لق كنيد.

5- گلبرگهاي شماره (61) و (62) را كمي گرم كنيد سپس با دست داخل آن را گود كرده حالت دهيد و تمام گلبرگهارا سيم بزنيد .

6- گلبرگ شماره (63) را گرم كنيد سپس دور سيم ساقه رز بپيچيد و با چسب گرم محكم كنيد, سپس گلبرگ شماره (59) را به صورت قيفي شكل داده و باچسب به گلبرگ شماره (63) بچسبانيدو دو گلبرگ شماره (60) را در دو طرف گلبرگ شماره (59) قرار داده و گلبرگ شماره (61) را در وسط گلبرگهاي شماره (62) قرار دهيد.

7- با تكه اي خمير مخروطي ايجاد كرده و به صورت غنچه روي ساقه قرار دهيد , تكه اي سيم ساقه رز را با نوار گاترين قهوه اي روكش كنيد و دور ابزار شماره 11 بپيچيد تا به صورت فنر حالت گيرد.

8- گلها و پيچك و غنچه را به ساقه وارد كرده تا شاخه گلي زيبا بدست آوريد

 

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید