آموزش گل بلندر ماهور یا کله قوچی Mahoor

آموزش گل بلندر  ماهور یا کله قوچی  Mahoor

آموزش گل بلندر ماهور یا کله قوچی Mahoor

شيوه ساخت

1- از الگوي شماره (105) روي فوم شيري جهت هر شكوفه شش گلبرگ و جهت ايجاد يك شاخه دوازده تا بيست گل آماده كنيد.

2- انتهاي گلبرگها را كمي سايه سبز زده فقط آن را كمي حرارت دهيد, گلبرگ خود به خود فرم مناسب به خود مي گيرد.

3- تعدادي پرچم سبز را به سيم ساقه شماره 5 وصل كنيد سپس سه گلبرگ آماده را به دور پرچم با چسب قطره اي محكم بچسبانيد, سه گلبرگ بعدي را ما بين گلبرگهاي رديف قبل قرار دهيد.

4- مقداري بسيار كم از خمير سبز روشن را برداشته و شكلي مانند گندم ايجاد كندي, به انتهاي هر كدام مقداري سيم شماره 2 وصل كنيد.

5- دوازده غنچه ايجاد شده را كنار هم قرار داده, حجمي مانند خوشه گندم ايجاد كنيد . گلهاي آماده را يكي يكي به زير غنچه وارد كرده با نخ محكم ببنديد سپس ساقه را با نوار سبز روكش نماييد. در انتها از سيم رز كمك گرفته و به شاخه آماده فوق وصل كنيد. اين گل معمولاً به رنگ سفيد بسيار مناسب و زيبا مي باشد

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید