آموزش گل بلندر آلستر Alstr

آموزش گل بلندر  آلستر Alstr

رنگ پشت گلبرگ ـمركز گلبرگها را سايه صورتي پر رنگ زده رأس گلبرگها را سايه سبز بزنيد سايه را ادامه داده و به صورت خط عمودي به وسط گلبرگ برسانيد . دو طرف گلبرگ را سايه ليموئي بزنيد

وسايل مورد نياز

فوم سفيد

رنگ روغن سبز, قهوه اي , قرمز, زرد

رنگ آكريليك زرشكي يا قهوه اي

خمير گل چيني

 

شيوه ساخت

1- روي فوم سفيد از الگوي شماره (75) و (76) از هر كدام يك عدد جهت ساخت يك گل برش بزنيد .

2- شيوه رنگ آميزي گلبرگ شماره (75) : رنگ روي گلبرگ ـ مركز گلبرگها را كمي سايه سبز زده تمام سطح روي گلبرگ را سايه زرد بزنيد در قسمت كنار گلبرگ و در دو طرف گلبرگ سايه صورتي زده رأس گلبرگ را كمي سبز بزنيد .

رنگ پشت گلبرگ ـمركز گلبرگها را سايه صورتي پر رنگ زده رأس گلبرگها را سايه سبز بزنيد سايه را ادامه داده و به صورت خط عمودي به وسط گلبرگ برسانيد . دو طرف گلبرگ را سايه ليموئي بزنيد .

3- شيوه رنگ آميزي گلبرگ شماره (76) : رنگ روي گلبرگ ـ مركز گلبرگها را سايه ملايم سبز زده روي سطح هر گلبرگ را سايه ليموئي بزندي , رأس گلبرگ را نيز كمي سايه صورتي بزنيد .

4- سه گلبرگ از الگوي شماره (76) را كروشه كرده و وسط گلبرگها را گرم كنيدو با سمبه آن را گود كنيد, سپس با قلم مو سه صفر رنگ اكريليك را به صورت خطهاي كوتاهي در طول دو عدد از گلبرگهاي الگوي شمراه (76) بكشيد . لبه هر گلبرگ را به روي لبه گلبرگ كناري با چسب بچسبانيد تا هر سه گلبرگ يك الگو بهم وصل شوند.

5- با تكه اي خمير قهوه اي حجمي مانند گندم ايجاد كرده به سيم ساقه شماره پنج وصل كنيدو با بستن دو يا سه پرچم ساخته شده و مقداري پرچم ريز به سيم شماره هفت پرچم گل را آماده كنيد.

6- گلبرگ آماده شده شماره (76) را چسب زده به زير پرچم بچسبانيد. گلبرگ شماره (75) را نيز با چسب به زير گلبرگ قبلي بچسبانيد , ساقه را روكش كنيد. و از تعدادي برگ طبق الگوي (77) جهت تكميل زيبائي اين گل كمك بگيريد . اين گل بسيار طبيعي و زيباست و به رنگ ليموئي و بنفش مي توان آن را رنگ آميزي نمودو براي تزئين قاب و حجم بسيار مناسب مي باشد

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید