آموزش گل بلندر رز ویکتوریا Victoria Rose

آموزش گل بلندر  رز ویکتوریا     Victoria  Rose

آموزش گل بلندر رز ویکتوریا Victoria Rose

وسايل مورد نياز

فوم شيري و فوم سبز

خمير گل چيني

سيم ساقه شماره هفت و پنج

رنگ روغن قرمز و سبز


شيوه ساخت

1-از الگوي شماره (37) شش عدد و از الگوي شماره (38) ده الي شانزده عدد برش بزنيد. برخي از قسمتهاي گلبرگ را سايه ملايم صورتي بزنيد .

2- هر گلبرگ را به بدنه اتو گذاشته تا كاملاً گرم شود آنرا كف دست چپ قرار دهيدو با انگشت شصت دست راست وسط آن را كيم گود كنيد, سپس لبه گلبرگ را گرم كرده و رو به خارج حالت دهيد.

3- تكه اي خمير به صورت مخروطي فرم داده و به رأس سيم با چسپ چوب متصل كنيد , سپس سه گلبرگ وسطي را بپيچيد و گلبرگهاي رديف دوم را سه تايي پيچيده و با چسب گرم كاملاص به غنچه وسطي بچسبانيد. اين گل بر لاف گلهاي رز ديگر كاملاص گلبرگها بهم چسبيده شده و گلبرگهاي بيشتري در يك گل قرار مي گيرد.

4- با قرار دادن تعداد گلبرگ كمتري غنچه , و با قرار دادن تعداد بيشتري گلبرگ, گل شكفته را بسازيد.

5- از الگوي شماره (42) تعدادي روي فوم سبز برش زده و لبه گلبرگها را سايه قرمز بزنيد . پس از گرم كردن روي ابر قرار داده وسط آن را گود كنيد, تكه اي خمير را هب صيم رز وصل كنيدو داخل حفره ايجاد شده وسط كاسبرگ قرار دهيد و گلبرگهاي آن را با چسپ به دور خمير بچسبانيد .

6- تعدادي غنچه و گل شكفته و برگ به صورت سر شاخه در طول ساقه اضافه كنيد

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید