آموزش گل بلندر رز شنی Randy Rose

آموزش گل بلندر  رز شنی   Randy Rose

آموزش گل بلندر رز شنی Randy Rose

وسايل موردنياز :

فوم سفيد و سبز

رنگ روغن قهوه اي ـ نارنجي ـقرمز

مقداري ماسه يا شن يا ماش

مقدار خمير گل چيني

 

شيوه ساخت :

1- طبق الگوي شماره (7) و (8) از هر الگو دوازده عدد روي فوم سفيد برش بزنيد .

2- رنگ قرمز رابا كمي قهوه اي و نارنجي مخلوط كنيد ، سپس روي سطح فوم رابا اين رنگ به صورت ابر وبادي و غير يكنوات رنگ آميزي كنيد .

3- رو وپشت گلبرگها را پودر زده و هر گلبرگ را در تماس با كف اتو گرم كرده ، وسط تكه اي ابر را به اندازه يك گلبرگ چيده و كمي گود كنيد داخل آن ار كمي ماش بريزيد ، گلبرگ را گرم كرده روي ماش قرار داده و با تكه اي ابر آن را روي ماش بفشاريد . با اين كار سطح روي گلبرگ دانه دانه اي مي شود.

4- ابتدا لبه گلبرگ را گرم كرده سپس آن رالق كنيد ، مجدداً لبه بيروني گلبرگ را به لبه اتو گذاشته تا كمي گرم شود سپس با دست آنرا به سمت بيرون حالت دهيد ، تا گلبرگ كاملاً به حالت طبيعي فرم بگيرد . گلبرگهاي وسطي را كمتر حالت داده و دو طرف گلبرگ راكمي به سمت داخل فرم دهيد تا بتوان با آن فرم غنچه را ايجاد كرد .

 

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید