آموزش گل بلندر رز مخملی خشک ROSE

آموزش گل بلندر  رز مخملی خشک ROSE

آموزش گل بلندر رز مخملی خشک ROSE

1- از الگوي شماره (53) و (41) هر كدام بيست عدد برش دهيد . رنگ قرمز را با مشكي مخلوط كرده رو وپشت هر گلبرگ را به صورت پوششي با قلم مو كاملاً آغشته به رنگ فوق كنيدو كمي روي آن را پودر آكريل بپاشيد تا ثابت شود .

2- گلبرگ را گرم گرده روي فوم قرار دهيد و وسط آن را با سمبه گود كنيد سپس هر قسمت از لبه گلبرگ را به اتو گذاشته تا گرم شود و با دست كشش ايجاد كنيد و دور تا دور گلبرگ را لق كنيد .

3- لبه گلبرگ را روي شمع گرفته تا كمي دودة شمع روي لبة گلبرگ نشسته و لبه نيز در اثر گرماي شمع كمي جمع شود و فرم خشك به خود گيرد ، بلافاصله برخي از گلبرگها را به سمت بيرون متمايل كنيد.

4- روي سطح گلبرگ را با قلم مو چسب DN5 ماليده به صورتي كه چسب اضافي روي كار نباشد و تمام سطح گلبرگ نيز كاملاً آغشته به چسب فوق شود بلافاصله پودر مخمل يا پودر آكريل را روي آن الك كنيد .

5- با تكه اي خمير گل چيني مخروطي در رأس ساقه رز ايجاد كرده و سه گلبرگ را به دور آن با چسب بچسبانيد و فرم غنچة بسته را ايجاد كنيد ، گلبرگهاي بعدي را با چسب در رديفهاي 3 تايي ، 4 تايي ، 6 تايي ،6 تايي اضافه كنيد

6- طبق الگوي شماره (10) كاسبرگ را روي فوم سبز برش بزنيد ، لبه آن را با رنگ گل سايه بزنيد پي از چروك كردن به زير گل بچسبانيد .

7- تعدادي برگ در طول ساقه قرار داده و ساقه را ضخيم كرده و روكش كنيد

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید