آموزش سری سوم کلیات آموزش بلندر

آموزش سری سوم کلیات آموزش بلندر

آموزش سری سوم کلیات آموزش گل بلندر

1-بلندر خشک :

بلندر خشك : پس از اتوي مورد نظر هر گلبرگ را روي شعله شمع گرفته تا كمي دوده روي آن را گرفته و در ضمن در اثر سوختن ، گلبرگ حالت خشك شدن به خود گيرد .

2- بلندر مخملی :


سطح فوم را به چسب چوب يا چسب Dn5 آغشته كرده سپس پودر مخمل به رنگ مورد نظر را داخل الك ريخته و روي سطح فوم الك كنيد تا كاملاً مخملي شود


3- بلندر شیشه ای :

پس از رنگ آميزي سطح مورد نظر را به چسب Dn5 يا چسب چوب آغشته كرده سپس شيشه پودر شده را روي سطح مورد نظر بپاشيد.

2- بلندر دانه ای :

پس از رنگ آميزي سطح مورد نظر را به چسب Dn5 يا چسب چوب آغشته كنيد ، سپس دانه بلوري را روي سطح مورد نظر بپاشيد .


4- بلندر شنی :

سطح روي تكه ايي ابر را با دست كنده و حفره اي روي آن ايجاد كنيد . مقداري شن يا ريگ را روي حفره ايجاد شد بر روي ابر ريخته پس ازگ رم كرده گلبرگ آن را بلافاصله روي ماش قرار دهيد با تكه اي ابر آن را كاملاً گود كنيد اثرات ماش بصورت دانه دانه روي فوم ايجاد مي گردد .


5- فوم دریایی :

پس از رنگ آميي روي سطح فوم آن را آغشته به چسب چوب كرده پودر اكريل روي آن بپاشيد .

6- بلندر ترک :

بلندر ترك :با مراجعه به كتاب ترك و دانه بلوري به جاي استفاده از كاغذ ،فوم استفاده كرده پس از رنگ آميزي آن را داخل مواد ترك فرو كرده و بلندر ترك ايجاد نماييد .


آموزش ساخت برگ

1-ساخت برگهای لایه :

1-الگو را از قسمت الگوهاي كتاب انتخاب كنيد ، پس ازبرش برگ روي فوم شيري با تكه اي ابرقسمتي از برگ را به رنگ سبز رنگ آميزي كنيد و از رنگهاي قرمز ـ نارنجي ـ قهوه اي ـ زرد جهت سايه كاري روي برگ استفاده شود .

2-پس از گرم كردن فوم آن را روي قالب برگ قرار داده وفوم را روي قالب فشار دهيد تا نقوش روي قالب به برگ منتقل شود ، سپس رو و پشت برگ را كاملاً به پودر تالك آغشته كنيد . سيم ساقه شماره پنج را با نوار گاترين دو نيم شده بپوشانيد . سپس به آن كمي چس قطره اي بزنيد و به پشت برگ با دقت بچسبانيد .(تذكر : جهت استفاده از چسب قطره اي يا آلقا از دستكش استفاده كنيد ). قسمت پايين ساقه را از منتهي اليه برگ با نوار گاترين روكش كرده و پودر بزنيد .

2- ساخت برگهای دولایه :

جهت ساخت برگهاي مذكور از آموزش كتاب گنجينه بلندر 1 تأليف اين جانب كمك بگيريد .

3- سیم زدن گلبرگها :

جهت ايجاد انعطاف لازم برگ و گلبرگها از سيم در پشت گلبرگها استفاده مي شود ،در گنجينة گلهاي بلندر دو لايه كردن و سيم گذاري كردن بين دو لايه را توضيح داديم «اينجا متد يك لايه توضيح داده مي شود ». سيم را به رنگ كار مورد نظر با رنگ روغن رنگ كرده ، سپس چسب آلفا يا قطره اي را به سيم زده و محكم به پشت گلبرگ يا برگ بچسبانيد . عرض نوار كاترين را نصف كرده در برگهاي سبز سيم شماره پنج را با نوار روكش كرده سپس با چسب قطره اي به پشت گلبرگ بچسبانيد .