آموزش سری اول کلیات بلندر

آموزش سری اول کلیات بلندر

آموزش سری اول کلیات بلندر

وسايل و ابزار مورد نياز :

1- فوم به ضخامت (5/0 يا 1 ميلي متر )

2- پودر تالك

3- رنگ روغني و اكريليك

4- سيم گلسازي شماره 2-5-7 ميلي نتر

5- سيم ساقه آفتابگردان و رز

6- پرچم گل در رنگهاي متنوع

7- خمير گل چيني

8- قالب برگ و گل

9- اتوي خانگي

10- نوار گاترين سبز و قهوه ايي

11- نخ قرقره اي

12- چسب گرم

13- قيچي كوچك و بزرگ

14- ابر

15- حلال (روغن برزك ، تربانيتين ،‌خشك كن )

16- اسپري كيلر

17- اكليل هفت رنگ

چند نکته مهم در بلندر


برگهاي طبيعي را جمع آوري كرده و با دقت به آن نگاه كنيد رنگها را به خاطر بسپاريد و شيوه طراحي رنگ را روي برگ با دقت تماشا كنيد سپس قلمي بدست گرفته رنگها را بسازيد و با قلم مو روي تكه ايي فوم همان طرح را نقاشي كنيد .

چندين بار اين كار را تكرار كرده تا دست شما به رنگ عادت كند خود شما بهترين مربي هستيد برگ را ببينيد و با كار خود مقايسه كنيد آيا كار را خوب انجام داده ايد يا نه به خودتان نمره بدهيد اگر نمره خوبي نگرفتيد باز هم اين كار را تكرار كنيد تا جايي كه نمره خوبي به خودتان داده و از كار خود راضي باشيد با تكه اي ابر رنگهاي ادغام شده در هم را محو ساخته و رنگ را روي كار خود مانند يك ترام رنگي در هم ادغام كنيد و با مقداري پودر تالك رنگ آميزي خود را ثابت كنيد .

اكثر هنرجويان فكر مي كنند ساخت گل مهمتر و سخت تر از برگ است اما اين را بدانيد اگر گل شما كنار برگ زيبائي نباشد هر چه گل زيبا بوده اماو قتي در كنار برگ بدرنگ و ناموزوني قرار گيرد كار شما اشكال دارد و زيبائي گل 50منبع:جدیدترین است .

پس ابتدا ساخت برگ را تمرين كنيد وقتي كاملا زيبا و خوب از كار درآمد نوبت به ساخت گل مي رسد

راهنمای الگو و الگو کشی

در تمام الگوهاي كتاب حاضر علامت بيضي و دايره نشان دهنده محل گود كردن يا سمبه زدن مي باشد و فلشهاي كنار هم محل چسب زدن و اتصال به گلبرگ كناري را نشان مي دهد .

 

 

 

1- الگو را از داخل كتاب روي تكه اي كاغذ منتقل كنيد سپس روي ورقه راديولوژي منتقل كرده دور آن را توسط قيچي برش دهيد .

2- الگو را روي فوم قرار داده توسط مداد خط بكشيد و از داخل خط ، فوم را برش دهيد به صورتي كه خطوط رسم شده داخل الگوي بريده شده قرار نگيرد

 

 شناخت رنگ ها

يكي از مهمترين مسائل هنرجويان شناخت رنگ مي باشد ، شما با ديدن هر رنگي بايد بدانيد از چه رنگهاي اصلي تشكيل و از چه رنگهاي فرعي استفاده شده است . براي اينكه به اين مرحله از شناخت برسيد بايد با رنگها بازي كنيد . پالت رنگ را برداشته كمي از هر 12 رنگ خود را روي پالت زده و با قلم مو رنگها را با هم مخلوط كنيد تا تمام رنگها را بشناسيد .

 

چند روز فقط رنگها را با هم مخلوط كنيد و به صورت نقش روي بوم نقاشي بكشيد تا رنگها در تصور شما بگنجد . هنر رنگ كه اغدام مي كنيد مقداري از ان را روي بوم بكشيد و در كنار آن تركيب رنگها را بنويسيد تا هر رنگي بدانيد از چه رنگهايي بد ست آمده است .

زيباترين گلها با رنگهاي تند و تركيب نشده نمي توانند خوشايند و موزون باشند . براي مثال ادغام چند نمونه رنگ را براي شما توضيح مي دهم