پوشش شمع با ورقه های مومی

پوشش شمع با ورقه های مومی

برش عمیقی ایجاد کنید بطوری که همه ورقه های مومی و همچنین کمی از شمع بریده شود . زبانه های مومی را دور انگشت روی خودش بپیچید تا شکل دلخواه پیدا شود

وسایل لازم :

شمع ، ورقه های مومی

ورقه های کاغذ پوششی را بردارید

به طور یک در میان 5 الی 6 ورقه موم را روی هم قرار دهید

بسته ورقه موم را محکم دور شمع بپیچید طوری که خوب به آن بچسبد .

 

ورقه ها را خوب ببرید تا همگی با هم مساوی شوند . ورقه ها را با هم مساوی شوند . ورقه ها را با دست شکل دهید تا همه به یک ضخامت برسند . برای اینکه کار شما راحت انجام شود بهتر است آنرا روی ظرف آبی که در حال جوشیدن است ، نگهدارید

 

ورقه های نزدیک به فتیله را ببرید و قسمت انتهای شمع را بپوشانید .

دور شمع را با نوار چسب بچسبانید و قسمت های مربوطه را علامت بگذارید .

برش عمیقی ایجاد کنید بطوری که همه ورقه های مومی و همچنین کمی از شمع بریده شود . زبانه های مومی را دور انگشت روی خودش بپیچید تا شکل دلخواه پیدا شود . برای این که شکستگی ایجاد شود کار را با آرامی و در مجاورت یک منبع گرمائی انجام دهید .