تزیین شمع با براق کننده ها

 تزیین شمع با براق کننده ها

رنگهای براق را در بسته های مختلف وجود دارد و شما می توانید از قلم مو استفاده کنید .

رنگهای براق را در بسته های مختلف وجود دارد و شما می توانید از قلم مو استفاده کنید .

موم مایع :

قطراتی از موم مایع را می شود در آب ریخت و شکلهائی را که درست می شود بخوبی مشاهده کرد