تزیین شمع به صورت مارپیچ

تزیین شمع به صورت مارپیچ

تزیین شمع به صورت مارپیچ . این یک آموزش تازیین شمع می باشد که به کمک این اموزش میتوانید یک شمع را به زیبایی تازیین کنید

دو یا سه ورقه موم به رنگهای متفاوت را رویهم قرار دهید .

سپس آنرا به شکل استوانه لوله کنید . دو دقیقه در فریزر بگذارید تا برشهای موم و رنگها ذوب نشوند .


وقتی موم سفت شد ، شکل لوله کرده را به تکه های نازک برش دهید .

برای اینکه آنها به روی شمع بچسبند ، صبر کنید تا به دمای محیط برسد .

در پایان ، با قلم مو ، موم مایع را روی شمع بمالید