رنگ کردن با موم

 رنگ کردن با موم

برای درست کردن شمع پایه دار ، می توانید از پوسته تخم مرغ بعنوان قالب استفاده کنید . اما فتیله را بسیار بلند بگیرید

برای درست کردن شمع پایه دار ، می توانید از پوسته تخم مرغ بعنوان قالب استفاده کنید . اما فتیله را بسیار بلند بگیرید .

وقتی موم درون تخم مرغ خشک شد آنرا تزیین کنید .

مقداری موم را حل کنید و به آن رنگ اضافه نمائید . قطعات را با قلم و با موم رنگی رنگ کنید .

 

با موم انواع مختلف میوه ها را درست کنید . آنها را با قطره ای از موم به پایه ای بچسبانید .