استفاده از طراحی سقف های «گنبدی» به سلیقه نیاکانمان

استفاده از طراحی سقف های «گنبدی» به سلیقه نیاکانمان

در اتاق‌های كوچك‌تر سقف‌های مسطح به‌سادگی و با قيمت ارزان ساخته می شوند، اما در اتاق‌های بزرگ يا مجموعه‌ای از چند اتاق يك سقف مسطح محدوديت‌های زيادی را ايجاد می كند.

به دلايل زيادی معماران و سازندگان از هزاران سال پيش از سقف طاق‌دار استفاده كرده‌اند. اين كار با ميل به ايجاد تنوع در اتاق انجام می شود. در اتاق‌های كوچك‌تر سقف‌های مسطح به‌سادگی و با قيمت ارزان ساخته می شوند، اما در اتاق‌های بزرگ يا مجموعه‌ای از چند اتاق يك سقف مسطح محدوديت‌های زيادی را ايجاد می كند. بنابراين سقف‌های طاق‌دار و گنبدی در اتاق‌ها طراحی شدند تا فاصله بين ديوارها را افزايش دهند و اتاقی وسيع و زيبا بيافرينند.


وقتی دو طاق قوسی در هم ادغام می شوند. انواع مختلفی از سيستم‌های طاق‌زنی وجود دارد. ساده‌ترين سيستم طاق‌زنی سيستم‌های خطی دوتايی است: طاق ساده Vشكل، كه شكلی شبيه شيروانی دارد، و طاق منحنی، كه شكلی شبيه نيم‌دايره دارد، در این سیستم مورد استفاده قرار می گيرند تا فضای بين ديوارها را گسترش دهند. هر دوی اين روش‌ها بر تقارن مستطيلی اتاق تاكيد می كنند و شكلی زيبا در اتاق پديد می آورند.

طاق‌های دوتايی طاق‌هايی هستند كه از تركيب عمودی دو طاق قوسی به وجود می آيند. برعكس طاق قوسی كه به دو ديوار پشتيبان نياز دارد، طاق دوتايی به چهار گوشه اتاق احتياج دارد. اين طاق‌های زيبا كه دارای چهار باريكه هستند و در مركز هر طاق يك نقطه كانونی می سازند.

يك تمركز درونی ايجاد كنيد. وقتی مشغول طراحی سقف يك اتاق هستيد، يك طاق دوتايی يك مركز بصری قدرتمند در فضا ايجاد می كند. باريكه‌ها كه از ديوار شروع شده و تا سقف امتداد می يابند فضايی ايجاد می كنند كه تمركز در آن در درون است، حتی وقتی از پنجره‌های سرتاسری در فضا استفاده شود.

اگرچه طاق‌های دوتايی خيلی در طراحی فضاهای مسكونی متداول نيستند، اما ايده بسيار خوبی برای اتاق‌های بسيار بزرگ و يا مجموعه‌ای از چند اتاق هستند و تاثير زيادی در طراحی يك اتاق از خود به جا می گذارند. نور و كششی كه يك طاق دوتايی در فضا ايجاد می كند بيش‌تر شبيه يك پارچه بزرگ است كه در سرتاسر اتاق كشيده شده است. تاثير اين طاق‌ها بسيار حيرت‌انگيز است و به طور سنتی از سنگ و ديگر مصالح بنايی ساخته می شوند.


يك روشنايی لذت‌بخش. چون طاق‌های دوتايی در فضا به صورت متوالی ساخته می شوند، باريكه‌ها يك الگوی ريتميك لذت‌بخش را خلق می كنند. هر بخش يك طاق دوتايی نيز فضايی را برای ايجاد يك پنجره بزرگ فراهم می كند كه باعث روشن‌شدن فضای داخلی می شود.


استفاده از طاق دوتايی هم‌چنين روش بسيار خوبی برای لايه‌لايه‌كردن فضای يك اتاق است. با ايجاد يك نقطه كانونی قدرتمند و استفاده از دهانه‌های قوسی در هر چهار طرف طاق، می توان يك شاه‌نشين، طاق‌چه، و تورفتگی ايجاد كرد كه علاوه‌بر تاثير بر نقطه كانونی اتاق، فضايی برای استفاده از كناره‌های اتاق فراهم می كند.


اگرچه از طاق‌های دوتايی بيش‌تر در معماری سنتی استفاده می شود، اما میتوان آن‌ها را به‌سادگی در خانه‌های معاصر نيز به كار برد. در عكس بالا تركيب زيبايی از مبلمان و وسايل تزئينی مدرن با طاق‌های دوتايی سنگی را مشاهده می كنيد.