آشنایی با ترسناک ترین مکان جهان در میان جنگل

آشنایی با ترسناک ترین مکان جهان در میان جنگل

امروزه معبد انگکور را همه ی توریست های کشور کامبوج مورد بازدید قرار می دهند.این معبد را شهر معبدها می نامند.گفته می شود که در چهارصد سال نزدیک به صد معبد در این جنگل وجود داشته که البته از بین رفته اند.

معبد انگکور

به چندین سال قبل بر میگردیم. تصور کنید که یک مامور فرانسوی در میان جنگل های گرمسیری کشور کامبوج در حال عبور است.او ناگهان به یک شهر ویرانه برخورد می کند و به این ترتیب این شهر باستانی به شهرت می رسد و باستان شناسان خیلی زود خود را به این مکان می رسانند.

امروزه معبد انگکور را همه ی توریست های کشور کامبوج مورد بازدید قرار می دهند.این معبد را شهر معبدها می نامند.گفته می شود که در چهارصد سال نزدیک به صد معبد در این جنگل وجود داشته که البته از بین رفته اند.این شهر متعلق به امپراطوری خِمِر بوده است.

 

جنوب شرقی اسیا از قرن هشتم تا سیزدهم تحت فرمانروایی امپراطوری خمر بوده است.امپراتور جاوایارمان دوم در سال 802 میلادی به سلطنت رسید .او مدام پایتخت را عوض می کرد تا اینکه بالاخره منطقه انگکور را انتخاب کرد و بناهای زیادی را در ان ساخت.این امپراتور تا 60 سال به حکومت خود ادامه داد و قلمرو خود را گسترش داد.گفتنی است که خود کلمه انگکور در زبان خمری به معنی شهر است.این شهر با حمله سربازان تایلندی در سال 1431 به ویرانه بدل شد و خالی از سکنه شد.گذر زمان اطراف ان را پر از گیاهان و درختان کرد تا اینکه ناپدید و گم شد.