کشف قدیمی ترین شهرجهان زیر آب

کشف قدیمی ترین شهرجهان زیر آب

باستان شناسان مجسمه ها و اثار باستانی این شهر شگفت انگیز مصری را از زیر اب بیرون اورده اند و روی ان مطالعه کرده اند.

شهر گمشده از زیر اب ها سر بر می اورد


هرودت مورخ قرن پنجم قبل از میلاد نام شهر مصری به نام Heracleion را ثبت کرده است.اکنون این شهر پس از ۱۵۰۰ سال در زیر اب پیدا شده است .یابندگان این شهر گمشده تیم فرانک گودیو Franck Goddio بوده اند.Thonis نام دیگر این شهر است.

باستان شناسان مجسمه ها و اثار باستانی این شهر شگفت انگیز مصری را از زیر اب بیرون اورده اند و روی ان مطالعه کرده اند. تصاویری از این اقدام ان ها نشر یافته است که در زیر مشاهده می کنید.تعدادی از شهرهای تاریخی با تلاش باستان شناسان پیدا شده اند و تلاش ان ها برای یافتن دیگر شهرهای گم شده دنیا ادامه دارد.