آیا می توان عکس کارت ملی هوشمند را تغییر داد؟
درباره امکان اینکه برای ثبت نام کارت ملی هوشمند از عکس‌های آتلیه‌ای استفاده کنند، گفت: این امکان وجود ندارد چرا که سیستم به نحوی تعریف شده است که عکس‌ها باید در همان لحظه گرفته شود.
راه اندازی دستگاه نمونه برداری تشخیصی توده های ریه دربیمارستان امام تهران
در جلسه راه اندازی این دستگاه که چهارشنبه 25 بهمن 96 برگزار شد، دکتر رفیعیان رئیس اتاق عمل ولیعصر(عج) ضمن قدردانی از همت خیرین برای تهیه دستگاه EBUS، خواستار تقویت فعالین نیکوکاری سلامت در نوسازی تجهیزات(Equipment) برای مراکز ارجاع ملی مانند مجتمع شد.