تکذیب خبر فوت جمشید مشایخی

کدخبر: 3627
تاریخ: 1395/03/26
ساعت: 11:37
بازدید: 562
تکذیب خبر فوت جمشید مشایخی

خدا روشکر حال استاد خوب است و این شایعه دروغی مانند دیگر دورغ های بزرگی است که تا به امروز خانواده استاد و مردم ایران را رنجانده است.

به گزارش جدیدترین به نقل از خبرگزاری میزان: مهرداد خضرایی وکیل جمشید مشایخی خدا رو شکر حال استاد خوب است و این شایعه دروغی مانند دیگر دروغ های بزرگی است که تا به امروز خانواده استاد و مردم ایران را رنجانده است.

امیدوارم این بیماران از این پس این کار را انجام ندهند چرا که با هر شایعه شک بزرگی به خانواده مشایخی وارد می کنند من از طریق خروجی خبرگزاری میزان اعلام می کنم که از این پس از طریق قانونی انتشار دهنده این اخبار را پیدا کرده و با پیگیری اشد مجازات را برای وی و امثال وی ثبت خواهم کرد.