پایان کار پرونده کیارستمی در کمیسیون پزشکی

کدخبر: 4796
تاریخ: 1395/05/28
ساعت: 12:31
بازدید: 630
پایان کار پرونده کیارستمی در کمیسیون پزشکی

پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی در 20 محور و از زمان درمان سرپایی در بیمارستان آراد تا زمانی که مرحوم علیرغم توصیه پزشک معالج به فرانسه سفر می‌کند، انجام شد و کمیسیون مربوطه در این 20 محور نظر داد.

قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی در 20 محور و از زمان درمان سرپایی در بیمارستان آراد تا زمانی که مرحوم علیرغم توصیه پزشک معالج به فرانسه سفر می‌کند، انجام شد و کمیسیون مربوطه در این 20 محور نظر داد.

در 16 مورد از این 20 محور، پزشک و کادر درمان هر دو بیمارستان آراد و جم مشکلی نداشتند.
در چهار مورد که دو مورد آن قصور پزشکی و دو مورد نیز قصور انتظامی بود، کیفرخواست صادر و جهت صدور رای به هیات بدوی ارسال شد