افزايش 26درصدي اعتبار بخش درمان سازمان تامين اجتماعي

کدخبر: 1447
تاریخ: 1395/02/14
ساعت: 09:37
بازدید: 607
افزايش 26درصدي اعتبار بخش درمان سازمان تامين اجتماعي

معاون درمان سازمان تامين اجتماعي از افزايش 26درصدي اعتبار بخش درمان اين سازمان در سال جاري خبر داد.

به گزارش جدیدترین به نقل از ايرنا دكتر محمدعلي همتي دوشنبه در آئين تكريم(توديع) و معارفه مدير درمان تامين اجتماعي خوزستان در اهواز افزود: امسال 190هزار ميليارد ريال به بخش درمان مستقيم و غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي اختصاص يافته است كه نشان از توجه ويژه به ارتقاء و افزايش كمي درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي دارد.
وي با بيان اينكه مهمترين وظيفه سازمان تامين اجتماعي به عنوان نهاد عمومي غيردولتي را ارتقاي رفاه اجتماعي و درمان بيمه شدگان است افزود: امسال بودجه سازمان تامين اجتماعي 720هزار ميليارد ريال است كه اين بودجه در اسفند ماه پارسال بسته شده است.
معاون درمان سازمان تامين اجتماعي ، توجه ويژه به گسترش مراكز درماني بخصوص در مناطق محروم و عدالت در دسترسي به مراكز درماني و ارتقاء هتلينگ بيمارستان هاي وابسته به سازمان تامين اجتماعي را از اولويت هاي اين سازمان در سال جاري عنوان كرد وافزود: تلاش مي شود تجهيزات مراكز درماني به روز شده تا بتوان خدمات بهتري به بيمه شدگان تامين اجتماعي ارائه كرد.
همتي پايداري منابع مالي را در گرو كاهش هزينه ها و خلق منابع جديد براي سازمان تامين اجتماعي بيان و در ادامه سخنان خود بر حمايت جدي از طرح تحول نظام سلامت به عنوان كاراترين طرح اجتماعي دولت تدبير و اميد تاكيد كرد.
وي از خدمات شش ساله دكتر داريوش پناهي زاده در مديريت درمان تامين اجتماعي خوزستان تقدير و دكتر صادق جليلي را به عنوان مدير جديد درمان تامين اجتماعي خوزستان معرفي كرد.
پناهي زاده مدير پيشين درمان تامين اجتماعي خوزستان با بيان اينكه با حمايت سازمان تامين اجتماعي سه طرح بيمارستاني را در شهرهاي اهواز ، آبادان و دزفول شروع شد و بيمارستان 96تختخوابي اميركبير اهواز در آستانه بهره برداري است افزود:در يك سال اخير 102پزشك ، دندانپزشك و داروساز را در مجموعه مديريت درمان تامين اجتماعي جذب كرديم.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون هفت بيمارستان و 31مركز درماني در استان خوزستان مشغول خدمت رساني به بيمه شدگان استان هستند گفت: هم اكنون استان خوزستان پس از تهران بيشترين طرح هاي بيمارستاني در حال ساخت را دارد.
دكتر صادق جليلي مدير جديد درمان تامين اجتماعي خوزستان گفت: با استفاده از ظرفيت هاي موجود و هم افزايي با شركاي تامين اجتماعي و بخش خصوصي و دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز تلاش خواهيم كرد خدمات درماني بهتري را به بيمه شدگان ارايه كنيم.
وي خدمت بي منت ، رعايت قوانين و مقررات و تلاش براي ارتقا جايگاه سازماني را رويكرد اين مديريت بيان كرد.
در مديريت درمان تامين اجتماعي سه هزار و500نفر مشغول خدمت رساني به بيمه شدگان هستند.
از جمعيت 4.7ميليون نفري خوزستان 2.6ميليون نفر زير پوشش خدمت سازمان تامين اجتماعي هستند.