میزان بدهی خارجی ایران دقیقا چقدر است؟

کدخبر: 1503
تاریخ: 1395/02/15
ساعت: 11:01
بازدید: 625
میزان بدهی خارجی ایران دقیقا چقدر است؟

بررسي آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد بدهي‌هاي خارجي ايران اندكي بيشتر از ٥ ميليارد و ٤٠٠ ميليون دلار است كه اين رقم بدهي‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت ايران را تشكيل مي‌دهد.

اعتماد نوشت: بدهی‌های خارجی ایران به کمتر از ٦ میلیارد دلار رسید

بررسي آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد بدهي‌هاي خارجي ايران اندكي بيشتر از ٥ ميليارد و ٤٠٠ ميليون دلار است كه اين رقم بدهي‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت ايران را تشكيل مي‌دهد.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال جاري يك ميليارد و ٤٧ ميليون دلار از بدهي‌هاي خارجي ايران سررسيد شود. بدهي‌هاي خارجي ايران در سال ١٣٩٠ بيش از ١٩ ميليارد دلار برآورد شده است و به اين ترتيب حجم بدهي‌ها در چهار سال اخير كاهشي قابل توجه را تجربه كرده است.

ايران يكي از كمترين بدهي‌هاي خارجي را در ميان كشورها دارد كه البته تحريم گسترده بين‌المللي در اين ميان بي‌تاثير نيست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير بانك جهاني و ديگر نهادهاي بين‌المللي از اعطاي تسهيلات به ايران خودداري كرده‌اند چرا كه با توجه به قطع مراودات بين‌المللي ايران با نظام بانكي جهان سبب شده است دريافت تسهيلات خارجي براي ايران مشكل شود.

برخي معتقدند فرصت كنوني براي ايراني كه مي‌خواهد ارتباطي دوباره با جهان برقرار كند، فرصت ويژه‌اي است چرا كه ايران مي‌تواند از اين موقعيت بهره بالايي ببرد.

بر اساس اين گزارش تركيب بدهي‌هاي خارجي نشان مي‌دهد تنها ٤٥٤ ميليارد دلار از بدهي خارجي ايران بدهي كوتاه‌مدت است اما ٥ ميليارد و ٣١ ميليون دلار از اين رقم بدهي ميان‌مدت و بلندمدت ايران است كه در بخش عمده‌اي از آن پس از سال ١٣٩٧ سررسيد خواهد شد.