جزئیات جدید از توافق ایران با بوئینگ

جزئیات جدید از توافق ایران با بوئینگ

یک مقام آگاه از مقامات ارشد ایران اعلام کرده است: جزئیات توافق ایران و شرکت بوئینگ شامل ۱۰۹ هواپیمای کوچک و بزرگ به ارزش ۲۰.۳۷ میلیارد دلار براساس لیست قیمتی است که هم به صورت فروش مستقیم و هم به صورت اجاره است.

مهر نوشت: توافق میان ایران ایر و بوئینگ شامل ۱۰۹ هواپیمای کوچک و بزرگ به ارزش ۲۰.۳۷ میلیارد دلار است.


یک مقام آگاه از مقامات ارشد ایران اعلام کرده است: جزئیات توافق ایران و شرکت بوئینگ شامل ۱۰۹ هواپیمای کوچک و بزرگ به ارزش ۲۰.۳۷ میلیارد دلار براساس لیست قیمتی است که هم به صورت فروش مستقیم و هم به صورت اجاره است.

به گزارش رویترز، وی افزود: این توافق شامل ۸۰ فروند هواپیما به ارزش ۱۷.۵۸ میلیارد است که مستقیما توسط بوئینگ فروخته خواهد شد. از این ۸۰ هواپیما، ۳۴ جت پهن پیکر است که ۱۵ فروند آن مدل ER ۳۰۰-۷۷۷ و ۹-۷۷۷ و چهار فروند آن مدل ۸-۷۴۷ است.

همچنین ۴۶ فروند باقی مانده نیز جت‌های باریک پیکر را تشکیل می دهد که ۴۰ فروند آن مدل جدید MAX ۷۳۷ و ۶ فروند آن مدل NG ۷۳۷ است. در همین حال، شرکت بوئینگ ترتیبات لازم را برای ایران ایر فراهم می کند تا ۲۹ فروند هواپیمای مدل NG ۷۳۷ را از طریق اجاره تهیه کند.

به نوشته رویترز، سخنگوی بوئینگ از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد