مشخص شدن زمان واریز سودسهام عدالت

کدخبر: 7149
تاریخ: 1396/07/16
ساعت: 08:43
بازدید: 752
مشخص شدن زمان واریز سودسهام عدالت

مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش گردد هم سالیانه سود آن را دریافت می کنند و هم در زمان آزاد سازی به قیمتی که قطعا بالاتر از 2 میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سود سهام عدالت تا یکماه آینده واریز می شود، گفت: سهام عدالت هیچ وقت رایگان واگذار نشده بود.

به گزارش جدیدترین به نقل از خبرگزاری برنا،وی گفت: تا امروز حدود 15 درصد یعنی بیش از 500 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده است و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته بدلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است . اما می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

وی گفت: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود بصورت کامل واریز شود چرا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند.

پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود برای همه 47 میلیون نفر بصورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.

همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی در باره بازگشت سهام مشمولانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده اند هم گفت: در سال 85 تعدادی از شرکت ها بعنوان شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت ها از یک تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد.

وی گفت: دولت هم برای هر مشمول در آن زمان یک میلیون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت گردد.

پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد الباقی قیمت سهم از مشمول دریافت شود تا مشمول بصورت کامل صاحب سهام عدالت خود گردد. اما در صورت نپرداختن الباقی قیمت سهم از طرف مشمول تنها بخشی از سهم که از طریق سود سهام قیمتش به دولت پرداخت شده سهم مشمول می گردد و باقی سهم به دولت بازگردانده می شود.

پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که ازجانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که ازجانب دولت پس گرفته شود بلکه بخشی از سهام که هزینه اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت می باشد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در باره قیمت فعلی هر سهم در بازار هم گفت: یک میلیون تومان سهامی که در سال 85 به هر مشمول اختصاص داده شده در حال حاضر حدود دو میلیون تومان ارزش دارد اما ما هنوز ما به التفاوت آن را با همان قیمت یک میلیون تومان سال 85 برای مشمولان محاسبه می کنیم.

پوری حسینی در انتها هم گفت: مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش گردد هم سالیانه سود آن را دریافت می کنند و هم در زمان آزاد سازی به قیمتی که قطعا بالاتر از 2 میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.