سرمایه بیمه «عمر» و «حوادث» بازنشستگان افزایش یافت

کدخبر: 4764
تاریخ: 1395/05/25
ساعت: 10:37
بازدید: 756
سرمایه بیمه «عمر» و «حوادث» بازنشستگان افزایش یافت

مدیرکل دفتربیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرمایه بیمه «عمر» و «حوادث» بازنشستگان افزایش یافت.

$پارس نیوز، دکتراسماعیل گرجی پور افزود: این مصوبه بند 2 تصویب نامه اردیبهشت سال 85 و اصلاحیه بعدی آن موضوع بند یک تصمیم نامه خرداد 89 را اصلاح کرده و از اول فروردین امسال به مدت 5 سال لازم الاجراست.

وی تاکید کرد: سرمایه بیمه برای هر نفر در مصوبه قبلی 30 میلیون ریال بوده است که براساس این پیشنهاد به 50 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. حق بیمه ماهانه به مبلغ 30هزارریال برای هر نفر بدون در نظرگرفتن سقف سنی در نظر گرفته می شود و برای سالهای بعد سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم الشرکه دولت و ذیربط بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد.

مدیرکل دفتربیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درنظر دارد مطابق مصوبات ذکرشده برای نخستین بارپس از گذشت سالهاطبق مصوبه مذکور سرمایه بیمه عمر و حوادث این موضوع را در سطوح بالاتر صرفا بامشارکت اختیاری بازنشستگان مازاد برسقف 50 میلیون ریال تدوین و جهت اجرا ابلاغ کند.