کدخبر: 6642
تاریخ: 1396/05/12
ساعت: 12:20
بازدید: 191
شرایط مشروط به کارگیری بازنشستگان فرهنگی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان استفاده از نیروی فرهنگی بازنشسته را نداریم، شرایط مشروط به کارگیری بازنشستگان فرهنگی را تشریح کرد.

به گزارش جدیدترین به نقل از همشهری آنلاین:
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان استفاده از نیروی فرهنگی بازنشسته را نداریم، شرایط مشروط به کارگیری بازنشستگان فرهنگی را تشریح کرد.

حسین فرزانه درباره جبران کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش گفت: کمبود نیروی انسانی را از طریق مدارس مشارکتی در مناطق محروم، استفاده از افرادی که در مرز بازنشستگی هستند و استفاده از نیروی حق التدریس جبران خواهیم کرد.

وی افزود: اکثر کمبود نیروی انسانی مربوط به مناطق محروم است باید معلم برای این مناطق تامین کنیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: نمی‌توانیم از نیروهای بازنشسته استفاده کنیم. برگشت به کار با به کارگیری تفاوت دارد. طبق قانون بازنشسته ها نمی‌توانند دوباره برای تدریس اقدام کنند.