کدخبر: 6974
تاریخ: 1396/06/15
ساعت: 11:53
بازدید: 357
اعلام شرایط بازنشستگی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

بازنشستگی اجباری نیست و در صورتی که فردی تحت پوشش بیمه‌ باشد و تقاضا کند، امکان بازنشستگی برای وی فراهم می‌شود.

کریمی تصریح کرد: مزایایی که برای مستمری بگیران تامین اجتماعی در نظر گرفته شده تا سقف 35 سال است و اگر فردی 35 سال سابقه کار داشته باشد، ماهانه به اندازه 35 روز حقوق مستمری دریافت می‌کند.
اعلام شرایط بازنشستگی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

به گزارش جدیدترین به نقل از افکارنیوز، بهروز کریمی، مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعیاظهار داشت: افراد با پرداخت حق بیمه خود به مدت 30 سال می‌توانند بازنشسته شوند و ماهانه از تامین اجتماعی مستمری دریافت کنند.

وی افزود: بازنشستگی اجباری نیست و در صورتی که فردی تحت پوشش بیمه‌ باشد و تقاضا کند، امکان بازنشستگی برای وی فراهم می‌شود.

مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: به همین منظور تا هر زمانی که فرد بخواهد کار کند، می‌تواند مشغول به کار باشد.

کریمی تصریح کرد: مزایایی که برای مستمری بگیران تامین اجتماعی در نظر گرفته شده تا سقف 35 سال است و اگر فردی 35 سال سابقه کار داشته باشد، ماهانه به اندازه 35 روز حقوق مستمری دریافت می‌کند.

مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی در پایان عنوان کرد: در صورت اشتغال مجدد، باید فرد بیمه شده با اطلاع دادن موضوع به سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه همانند سایر بیمه شدگان اقدام کند.