کدخبر: 7186
تاریخ: 1396/08/06
ساعت: 15:18
بازدید: 196
ممنوع اعلام شدن عرضه و مصرف هرگونه مواد دخانی در محیط دانشجویی

بر اساس برنامه دانشگاه عاری از دخانیات خرید و فروش، عرضه و مصرف هرگونه مواد دخانی در محیط‌های دانشجویی توسط دانشجویان، استادان، کارآموزان، کارکنان، پیمانکاران و بازدید کنندگان در دانشگاه و محیط های متعلق به دانشگاه چه در داخل و چه در خارج دانشگاه (مانند خوابگاه) ممنوع خواهد بود.

رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین گفت: بر اساس برنامه دانشگاه عاری از دخانیات خرید و فروش، عرضه و مصرف هرگونه مواد دخانی در محیط‌های دانشجویی ممنوع خواهد بود.
به گزارش جدیدترین به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مصطفی حیدری رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین پس از برگزاری کمیته برنامه ریزی دانشگاه عاری از دخانیات گفت: در این طرح که با حمایت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملیاتی می شود نمایندگان واحدهای مختلف دانشگاه تحت عنوان «کمیته برنامه ریزی» مقدمات اجرای طرح را فراهم خواهند کرد.
حیدری با اشاره به شیوع مصرف مواد دخانی در بین دانشجویان، خط مشی این طرح را جامع و تأمین کننده سلامت روانی و جسمی تمامی دانشگاهیان عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه دانشگاه عاری از دخانیات خرید و فروش، عرضه و مصرف هرگونه مواد دخانی در محیط‌های دانشجویی توسط دانشجویان، استادان، کارآموزان، کارکنان، پیمانکاران و بازدید کنندگان در دانشگاه و محیط های متعلق به دانشگاه چه در داخل و چه در خارج دانشگاه (مانند خوابگاه) ممنوع خواهد بود.
وی در ادامه افزود : ما افراد مصرف کننده را طرد نمی کنیم اما از آنها تقاضا می کنیم تا از مصرف دخانیات فاصله بگیرند. البته در این راه تشویق هایی برای کسانی که ترک می کنند وجود دارد و مصمم هستیم تا با طرح های تشویقی مصرف کننده دخانیات را از این کار باز داریم.
حیدری در پایان خاطر نشان کرد: انجام این فعالیت ها با مشارکت خود دانشگاهیان صورت می گیرد و اگر دانشجویی بخواهد سیگار خود را ترک کند دانشگاه شرایط مناسب را در اختیار این دانشجویان قرار می دهد که به صورت رایگان با مراجعه به روانشناسان مرکز مشاوره دانشگاه بتوانند سیگار خود را ترک کنند.