اختلالات شنوایی نوزادان و اهمیت تشخیص آن

 اختلالات شنوایی نوزادان و اهمیت تشخیص آن

هیچ رشته ای مثل رشته شنوایی شناس نیست که اختلالات شنوایی را از نوزادی بررسی کند و پدر مادر بتوانند متوجه شوند که نوزاد چند روزه شان کم شنوا یا ناشنواست .

رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: شنوایی شناس کارش فقط سنجش شنوایی نیست در صورتی که این رشته توانمندی های زیادی دارد و خیلی از پزشکان چیزی غیر از پزشکی را نمی پسندند.

دکتر اسماعیل ابراهیمی در افتتاحیه پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، گفت: رشته های توانبخشی در دنیای امروز وابسته به تکنولوژی و مقداری وابسته به هنر دستان و دانش فنی است ولی در مجموع می توان گفت رشته شنوایی شناسی جز رشته هایی است که قبل از اینکه به علم بپردازند اول هنر است و کسانی که در این وادی با گستردگی بسیار زیاد سبب پیشرفت دانش فنی و در نهایت باعث خدمتگزاری به مردم ما می شوند از هنر بالایی برخوردارند.
وی گفت: رشته شنوایی شناسی امروزه یکی از آن رشته هایی است که متبحر است به اساتید و همکاران و بزرگانی که در دنیا از بهترین ها هستند

ابراهیمی اظهار داشت: توانبخشی یک پروسه تدریجی است یعنی نمی توانیم تصمیم بگیریم همین الان همه کار را یکجا انجام دهیم و بیمار همان لحظه خوب شود و بتواند به شرایط مطلوب خود برگردد بلکه توان ما بر این متمرکز می شود که ما چه بکنیم تا بیمارمان بتواند به استقلال اجتماعی اش نزدیک شود و به زندگی روزمره خود برگردد به هر حال توانبخشی یک پروسه تدریجی است و زمان بر است.

رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در رشته شنوایی نباید تنها به داشته های امروزمان قناعت کنیم و دچار روزمرگی شویم بلکه باید به این مسیر پا بگزاریم که بین رشته های بین رشته ای ارتباط ارگانیک برقرار کنیم و سیستم شنوایی یکی از سیستم های بزرگ و بسیار اثر گذار در ثبات و بالنس بدن است و در نتیجه یک ارگان بدیهی است که باید حتما در سیستم بدن وجود داشته باشد.

نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران عنوان کرد: شنوایی یکی از راه هایی است که کمک به اختلالات گفتار و زبان کرده است و وقتی در شورای عالی نظام پزشکی بحث کردیم که این رشته شنوایی سنجی نیست و شنوایی شناسی است آنها گفتند این بار مالی دارد و حاضر نبودند که قبول کنند این شنوایی شناسی است و شناساندن نقاط قوت این رشته و معرفی به جامعه پزشکی که متاسفانه مثل خیلی از رشته های توانبخشی آن طور که باید این رشته به مردم و جامعه پزشکی شناسانده نشده است وظیفه جامعه شنوایی شناسان است و جامعه پزشکی و مردم باید بدانند که شنوایی شناس کارش فقط سنجش شنوایی نیست در صورتی که این رشته توانمندی های زیادی دارد و خیلی از پزشکان چیزی غیر از پزشکی را نمی پسندند.

ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: هیچ رشته ای مثل رشته شنوایی شناس نیست که اختلالات شنوایی را از نوزادی بررسی کند و پدر مادر بتوانند متوجه شوند که نوزاد چند روزه شان کم شنوا یا ناشنواست .