این خوراکیهای دوست داشتنی دشمن قسم خورده کبد کودکان هستند!

خوردن بعضی خوراکی دوست داشتنی برای کودکان بیشتر از آنکه برایشان مفید باشد مضر است و آسیب های جدی را به کبد آنها وارد می کند.

خوردن بعضی خوراکی دوست داشتنی برای کودکان بیشتر از آنکه برایشان مفید باشد مضر است و آسیب های جدی را به کبد آنها وارد می کند.

خوردن بعضی خوراکی دوست داشتنی برای کودکان بیشتر از آنکه برایشان مفید باشد مضر است و آسیب های جدی را به کبد آنها وارد می کند.

دشمنان قسم خورده کبد کودکان ،خوردن یخ،جویدن آدامس و پاستیل،خوردن غذای چرب و غذاهای شب مانده،میوه سبز و نارس مثل گوجه نارس و خوردن بیش از حد تخمه و سس مایونز است .