دلایل شیر خوردن نوزاد از یک سینه رد سینه دیگر

دلایل شیر خوردن نوزاد از یک سینه رد سینه دیگر

این کار نوزاد می‌تواند وضعیت سینه‌ای را که شیر کمی می‌دهد، از چیزی که هست بد‌تر کند و در ‌‌نهایت ممکن است تنها با یک سینه به او شیر دهید.

بله! نوزادان و به خصوص نوزادان تازه متولد شده، در دوره‌ای ممکن است یک سینه را به یک سینه دیگر ترجیح بدهند. ممکن است متوجه شوید نوزاد یکی از سینه‌های‌تان را پس می‌زند، خود را عقب می‌کشد یا به سادگی از شیر خوردن از آن خودداری می‌کند.

دلیل این قضیه چیست؟

نوزاد ممکن است یک سینه را به این علت رد کند که شیر خوردن از آن مشکل‌تر است؛ برای مثال سینه رد شده شاید پر خون‌تر بوده یا تفاوتی در نوک آن وجود داشته باشد.
نوزادان بزرگ‌تر احتمال دارد یک سینه را به این علت رد کنند که شیر آن کمتر بوده یا جریان شیر از آن آهسته‌تر است.

این کار نوزاد می‌تواند وضعیت سینه‌ای را که شیر کمی می‌دهد، از چیزی که هست بد‌تر کند و در ‌‌نهایت ممکن است تنها با یک سینه به او شیر دهید.
گاهی اوقات نوزاد در یک طرف آغوش شما راحت‌تر است. اگر کودک‌تان ناگهان یک سمت را ترجیح داد،شاید نشانه این باشد که چیزی او را ناراحت کرده است؛ برای مثال، شاید یک گوش او دچار عفونت شده یا سمتی از بدنش که واکسینه شده، دردناک است.
اگر یکی از سینه‌های‌تان را عمل کرده‌اید (و یا از لحاظ فیزیکی با دیگری تفاوت دارد)، ممکن است جریان شیر در آن سینه کم شده باشد. این امر رایج نیست، اما سرطانی شدن یک سینه نیز می‌تواند باعث کاهش جریان شیر در آن شود؛ اگر فکر می‌کنید یکی از سینه‌های‌تان به اندازه دیگری شیر تولید نمی‌کند، برای چک آپ به پزشک مراجعه کنید.

برای رفع این مساله باید چه کنید؟

اصول شیردهی را بخوانید و اطلاعات‌تان را در این زمینه بیشتر کنید.
سعی کنید به طور آرام و پیوسته نوزاد را تشویق کنید از هر دو سینه‌تان شیر بخورد و زمانی که نوزاد در گرسنه‌ترین حالت خود است، همیشه سینه‌ای را به او بدهید که دوست ندارد. همچنین می‌توانید این کار را زمانی که نوزاد تازه از خواب بیدار شده است نیز انجام دهید، در این حالت بیشتر احتمال دارد که سینه‌تان را بپذیرد. او را در موقعیت‌های مختلف بغل کنید و هنگام شیردهی او را آرام تکان دهید.
اگر به طور مداوم از یک سینه به نوزادتان شیر می‌دهید، ممکن است بخواهید که سینه دیگر را با دست بدوشید تا باز هم شیر تولید کند. از این شیر می‌توانید در درست کردن غذا برای کودک خود بهره بگیرید. اگر نگرانید سینه‌های‌تان توازن و قرینگی خود را از دست بدهند، می‌توانید با دوشیدن از این مشکل جلوگیری کنید. مزایای شیردهی برای شما و کودک زیاد است، پس از مشکلات احتمالی به راحتی جلوگیری کنید.
اگر کودک‌تان به اندازه کافی شیر می‌خورد و هیچ مشکلی در این مورد برای شما ایجاد نشده، ایرادی ندارد که به نوزاد اجازه دهید از سینه‌ای که ترجیح می‌دهد، شیر بخورد. برای رفع این مساله باید چه کنید؟

اصول شیردهی را بخوانید و اطلاعات‌تان را در این زمینه بیشتر کنید.
سعی کنید به طور آرام و پیوسته نوزاد را تشویق کنید از هر دو سینه‌تان شیر بخورد و زمانی که نوزاد در گرسنه‌ترین حالت خود است، همیشه سینه‌ای را به او بدهید که دوست ندارد. همچنین می‌توانید این کار را زمانی که نوزاد تازه از خواب بیدار شده است نیز انجام دهید، در این حالت بیشتر احتمال دارد که سینه‌تان را بپذیرد. او را در موقعیت‌های مختلف بغل کنید و هنگام شیردهی او را آرام تکان دهید.
اگر به طور مداوم از یک سینه به نوزادتان شیر می‌دهید، ممکن است بخواهید که سینه دیگر را با دست بدوشید تا باز هم شیر تولید کند. از این شیر می‌توانید در درست کردن غذا برای کودک خود بهره بگیرید. اگر نگرانید سینه‌های‌تان توازن و قرینگی خود را از دست بدهند، می‌توانید با دوشیدن از این مشکل جلوگیری کنید. مزایای شیردهی برای شما و کودک زیاد است، پس از مشکلات احتمالی به راحتی جلوگیری کنید.
اگر کودک‌تان به اندازه کافی شیر می‌خورد و هیچ مشکلی در این مورد برای شما ایجاد نشده، ایرادی ندارد که به نوزاد اجازه دهید از سینه‌ای که ترجیح می‌دهد، شیر بخورد.