در انتخاب گردن بند به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در انتخاب گردن بند به چه نکاتی باید توجه کرد؟

اندازه گردن: اگر گردن بلند ومناسبي داريد مي‌توانيد ازگردنبند هايي كه به دور گردن مثل دستنبند بسته مي‌شوند استفاده كنيد. اين مدل گردنبندها ها گردن شما را مناسب‌تر نشان مي‌دهد

اندازه گردن:

اگر گردن بلند ومناسبي داريد مي‌توانيد ازگردنبند هايي كه به دور گردن مثل دستنبند بسته مي‌شوند استفاده كنيد. اين مدل گردنبندها ها گردن شما را مناسب‌تر نشان مي‌دهد.
اگر گردن‌ خيلي باريك و بلند داريد هرگز از هاي طوقي شكل با پهناي كم انتخاب نكنيد.
اگر گردن كوتاهي داريد مي‌توانيد از تركيب دوتايي گردنبندهاي ظريف استفاده كنيد، البته توجه داشته باشيد با يقه هفت يا مدل يقه هاي باز ست كنيد. همچنين بلندي گردنبندتان تا بالاي سينه هايتان بايد باشد

يقه لباس:

قبل از انتخاب گردنبند به يقه لباستان توجه كنيد، با يقه‌هاي صاف به جاي گردنبند بهتر است به جاي گردنبند، گوشواره اي مناسب بپوشيد.
اگر يقه بسته مانند يقه پولو پوشيده ايد مي‌توانيد گردنبندهاي بلند و چند تايي پر زرق و برق را با هم بپوشيد اما زنجيرها و آويزهاي كوچك بر روي اين يقه كم ارزش و بد به نظر مي‌رسند.
اندازه گردنبندتان طوري بايد باشد كه بالاي يقه لباستان قرار گيرد، هرگز گردبندتان را روي مرز يقه قرر ندهيد زيبايي زيبايي يقه و گردنبنتان گرفته مي‌شود.
با بلوزهاي ركابي يا تاپ‌ها مي‌توانيد گردنبندهاي بلند چند رشته‌اي ست كنيد.

فرم بالاتنه:

اگر سينه‌هاي بزرگي داريد از پوشيدن گردنبندهاي بزرگ و بلند پرهيز كنيد چون سينه‌هاي شما را بزرگ‌تر نشان مي‌دهند.
اگر سينه‌هاي بزرگي داريد مي‌توانيد آويزهاي كوچك را چند تايي بر گردن كنيد به شرطي كه بلندي گردنبندتان تا بالاي چاك سينه برسد، هرگز اجازه ندهيد زنجير گردنبندتان از مرز چاك سينه بگذرد.

همچنين اگر شانه‌هاي مايل يا چاقي داريد، از گردنبندهاي ظريف رشته‌اي مهره دار يا مدل‌هاي مكعبي و گردبندهايي كه با تكه‌هاي هندسي درست شده است، استفاده كنيد. اگر به گردنبندهاي بلند علاقمنديد يادتان باشد بلندي گردنبندتان حداكثر بايد تا بالاي ناف باشد.

تعداد زيادي زنجيرهاي طلا را با هم به گردنتان نياويزيد. گردنبندهاي بزرگ و شلوغ را با گوشواره‌هاي غول‌پيكر نپوشيد حتي اگر از يك ست باشند