مجموعه جواهرات اسکلتی پادشاه و ملکه

مجموعه جواهرات اسکلتی پادشاه و ملکه

این جواهرات که جمجه پادشاهان و ملکه ها می باشد توسط کارخانه دیور ساخته شده است.

جدیدترین : عکس سمت چپ آویزی از جنس پلاتین،طلای سفید، با نگین های Diamond (الماس) و Jade (یشم) می باشد و عکس سمت راست انگشتری از جنس پلاتین، طلای سفید، با نگین های Diamond (الماس) و Chalcedony (کالسدونی) آبی می باشد.این جواهرات که جمجه پادشاهان و ملکه ها می باشد توسط کارخانه دیور ساخته شده است.برای ساخت این جمجمه ها از نگین های Opal (اپال)، Jade (یشم)، Quartz (کوارتز) و Obsidian (اُبسيدين) استفاده شده است.

 

 در عکس بالا آویزی آمده است که از جنس پلاتین، طلای سفید، با نگین های Diamond (الماس) و Cat's Eye (چشم گربه) می باشد.

 

 

 عکس سمت چپ آویزی از جنس پلاتین، طلای سفید، با نگین های Diamond (الماس) و Sugilite (سوگیلیت) می باشد و عکس سمت راست انگشتری از جنس پلاتین،طلای سفید، با نگین های الماس و Labradorite (لابرادوريت) می باشد.

 

 

عکس سمت چپ آویزی از جنس پلاتین،طلای سفید، با نگین های Diamond (الماس) و Jade (یشم) می باشد و عکس سمت راست انگشتری از جنس پلاتین، طلای سفید، با نگین های Diamond (الماس) و Chalcedony (کالسدونی) آبی می باشد.

  • برچسب ها: