با این روشها پاهایمان بلندتر به نظر میرسد

با این روشها پاهایمان بلندتر به نظر میرسد

بسیاری از خانم ها حتی اگر پاهایی لاغر و باریک داشته باشند باز هم در پی شیوه هایی هستند که پاهای شان را باریک تر و لاغرتر نشان دهند...

شما می توانید با انجام کارهایی ساده دیگران را دچار خطای باصره کنید و پاهایتان را کشیده و لاغر نشان دهید.

بسیاری از خانم ها حتی اگر پاهایی لاغر و باریک داشته باشند باز هم در پی شیوه هایی هستند که پاهای شان را باریک تر و لاغرتر نشان دهند. هرچند که به نظر ما همه خوش تیپ هستیم و باید از هر آنچه که داریم شاکر باشیم اما خوب چه می شود کرد ما همه به نوعی تابع مد هستیم.

  • مهم ترین کار این است که رنگ کفش تان باید همرنگ پوست تان باشد بخصوص در تابستان که شلوار و جوراب نمی پوشید.
  • اگر شلوار و یا جوراب می پوشید باید رنگ کفش و جوراب یا شلوارتان یکی باشد و اگر بالاتنه را هم همرنگ بقیه کنید یکی دو سانت دیگر هم به طول پاهایتان اضافه خواهد شد.
  • برای بلندتر نشان دادن پاها, خط کمر برای دامن و شلوار بهتر است روی کمر باشد نه پایین تر. یعنی پوشیدن شلوارهای فاق کوتاه ممنوع است.
  • پاهای برنزه لاغرتر از پاهای سفید به نظر می آیند. پس این کار را هم انجام دهید.
  • همانطور که همه می دانید پوشیدن کفش های پاشنه بلند در لاغر و کشیده نشان دادن پاها اثری معجزه آسا دارد. البته همیشه نوع راحتش را انتخاب کنید تا به پاها و کمرتان صدمه نزند.